Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Statsbidrag för branschers arbete för fler yrkeslärare

Skolverket meddelar att... "Under 2020 har inga nya medel tillförts för branschers arbete för fler yrkeslärare. Detta innebär att Skolverket inte kommer att utlysa något statsbidrag för fler yrkeslärare under 2020". Men för framtida möjligheter är det ändå intressant med din input till möjliga aktiviteter.

Skolverket har en utlysning 15 januari till 17 februari 2020 (INSTÄLLD, SE OVAN) för statsbidrag för branschers arbete för fler yrkeslärare. Statsbidraget ska användas till ”insatser som kan väcka intresse hos yrkesverksamma att bli yrkeslärare”.

Svetskommissionen vill lämna in en ansökan och ber dig om dina idéer/input.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Tack för dina åsikter. Tveka inte att kontakta mig om du vill diskutera detta vidare.

Mathias Lundin

* Medverkande kan inräkna med ersättning från projektet. Utgångspunkten är att tidsinsats i första hand är medfinansiering.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se