Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Kjellbergmedaljen

Kjellbergmedaljen i guld delas ut till personer som gjort stora insatser för svetsning och besläktade förfaranden inom forskning, konstruktion, produktion, kontroll eller utbildning. Pristagaren ska vara eller ha varit verksam i Sverige.

Pristagaren utses av Svetskommissionens styrelse. Första gången medaljen delades ut var 1941. Den instiftades till minne av Oscar Kjellberg, en uppfinnare och industrialist som 1904 grundade Esab (dåvarande Elektriska Svetsningsaktiebolaget).

Till minne av Oscar Kjellberg

Kjellberg uppfann den belagda elektroden för manuell bågsvetsning (svenskt patent: 27152 som godkändes den 27 juni 1907). Tillverkningen skedde genom att en metalltråd doppades i en blandning av karbonater och silikater.

Vid upphettning av ljusbågen bildades ett gasskydd som förhindrade luftens oxygen och nitrogen att få kontakt med metallsmältan. Oscar Kjellbergs pionjärarbete lade grunden för forskningen om tillförlitliga belagda elektroder.

Kjellbergmedaljen präglades till Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) högtidssammankomst 1941, i en serie minnesjetonger. De två första exemplaren i guld överlämnades vid Svetskommissionens 10-årsjubileum den 10 december 1941.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Kontakt Kjellberg

Om du vill veta mer om projektet, ta kontakt med Mathias Lundin, tel: 08-120 304 01.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se