Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Arbetsmiljöutbildning för svetsare (Armus)

Armus är en utbildningsriktlinje framtagen av Svetskommissionens AG 32 Arbetshygien och arbetsplatsutformning.

Bakgrunden till Armus är diskussioner i arbetsgruppen om behovet av en god nivå på kunskap om arbetsmiljö för alla som svetsar inom sitt yrke.

Svetsare behöver en grundläggande kunskap om risker för hälsa och skador i samband med svetsning, kunskaper om svetsrök, strålning och ergonomi samt om att hantera hjälpmedel och skyddsutrustning.

Goda arbetssätt leder till minskade hälsorisker

Medvetenhet och goda arbetssätt bör leda till minskade hälsorisker, minskad sjukfrånvaro, ett enklare förändringsarbete mot en god arbetsmiljö i företagen samt en förbättrad image för svetsning som yrke (för att underlätta rekrytering av unga till yrket).

I AFS 1992:9 2 § står att "Arbetsgivare ska se till att arbetstagare som arbetar med svetsning eller skärning har tillräckliga kunskaper för arbetet".

Skyldigheter enligt arbetsmiljölagen

Dessutom, enligt 3 kap 3 § arbetsmiljölagen är "arbetsgivare skyldig att informera om de risker som kan vara förenade med arbetet samt förvissa sig om att arbetstagare har den utbildning som behövs".

Diskussionerna har inte strävat mot en utbildning, utan mot en god praxis som kan följas som de-facto-standard.

Målet är att skolor och industri ska ta till sig Armus som en lägsta nivå för utexaminerade elever respektive personal.

Lämpligt utbildningsmaterial hittar du på SvetsaRätt.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Kontakt Armus

Om du vill veta mer om projektet, ta kontakt med Mathias Lundin, tel: 08-120 304 01.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se