Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Utveckling och anpassning av kompetensverktyg för nyanlända svetsare

Svetskommissionen har i samarbete med Arbetsförmedlingen drivit ett projekt för att främja etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden

Syftet med projktet:

  • Utökad och mer systematisk användning av validering för nyanlända med yrkesidentitet som svetsare;
  • Tillvaratagande av internationellt vanliga yrkeserfarenheter för en snabbare väg in på arbetsmarknaden och slussning till arbetsplatser;
  • Stöd för ett tydligt bristyrke med matchning mot nyanlända med yrkesidentitet och yrkeserfarenhet;
  • Bättre träffsäkerhet i kartläggning och validering för nyanlända;
  • Mer kvalitativa och effektiva utbildningsinsatser för nyanlända;
  • Större kunskap, säkerhet och förmåga för handledare, testledare/testcenter, lärare och andra som interagerar med nyanlända;
  • Större möjligheter för nyanlända att tillgodogöra sig utbildningar till svetsare och kompletterande utbildningsinsatser för svetsare;
  • Många nyanlända kan slussas in och komma i gång i viktiga jobb för landet.
PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se