Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Punktsvetsning

Punktsvetsning är den mest använda motståndssvetsmetoden. Den tillämpas i huvudsak i tunnplåt. Svetsen är begränsad till en eller flera punkter och arbetsstyckets delar överlappar i regel varandra.

Punktsvetsmaskinen är försedd med ett par stavformade, vattenkylda elektroder, mellan vilka plåtarna trycks samman under svetsningen. När ett visst tryck har uppnåtts, sluts strömmen. Efter en viss anpassad tid har en lämplig svetstemperatur uppnåtts i materialet mellan elektroderna och strömmen bryts. När svetsen fått svalna avlastas elektrodtrycket och svetsen är färdig.

Punktsvetsning användes för svetsning av allmänna konstruktionsstål med överlappsfog på upp till 3+3 mm. Vissa kopparlegeringar, aluminium, nickel och zinkplåt kan även svetsas. Metoden används i stor omfattning inom tunnplåtsindustrin (exempelvis bilindustrin).

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
10 juli 2019

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se