Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Svetsteknisk ordlista

Ordlistan beskrivs nedan*. Se även Svetsspråket. respektive Begreppsbladen (lösenord). För termer i ISO-standarder, se ISO Online Browsing Platform, OBP. Se även lista med förkortningar.

OBS! Om inte sökmotor nedan fungerar följ denna länk för att öppna sökfunktionen i separat fönster.

Svetsteknisk ordlista uppdateras successivt och utökas med ytterligare termer från bland annat IIW:s ordlistor. Svetskommissionen gav ut första upplagan av Svetsteknisk ordlista år 1951.

Saknar du termer, begrepp eller definitioner, eller vill bidra till terminologiarbetet kontakta Mathias Lundin (ange "Svetsteknisk ordlista" i ämnet). 

Se även Begreppsbladen (lösenord) med sammanställningar av närbesläktade begrepp, samt termer och definitioner i ISO-standarder (ISO Online Browsing Platform, OBP).

Avsnittet Svetsspråket (för medlemmar) tar upp termer och uttryck inom svetsområdet som ibland används felaktigt.

Senast ändrad av:

Mathias Lundin


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se