Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Rälssvetsning

Ett av de mest väsentliga teknikområdena för vårt lands infrastruktur är svetsning av räls. Därför är det väsentligt att det finns en hög nivå på teknisk kunskap och ett väl utvecklat forum för samverkan inom branschen.

Svetskommissionens arbetsgrupp AG 60 för rälssvetsning samlar regelbundet (ca två ggr/år) ett 50-tal av Sveriges mest framstående experter inom området rälssvetsning. Dessa kommer från entreprenörer, myndigheter, utbildare, kontrollorgan, leverantörer av förnödenheter och utrustning som samlas för att samverka kring frågor om svetsmetoder, material, provning, regler och säkerhet.

Standarder och regler

Ett väl beprövat förfarande är en förutsättning för kvalificerad svetsning. Med hjälp av regler och standarder för rälssvetsning (lösenord) har man möjlighet att ställa krav som beställare och verifiera sin svetsning som entreprenör.

Svetsmetoder

De viktigaste svetsmetoderna för rälssvetsning är termitsvetsning och brännsvetsning för skarvsvetsning, respektive MAG-svetsning och manuell metallbågssvetsning för reparations- och påsvetsning, men andra svetsmetoder förekommer också. Se(nästan) alla svetsmetoder här.

Utbildning

Personal med god teknisk kunskap och kvalificerade svetsare/operatörer är en förutsättning för säkra spår. De medlemmar i Svetskommissionen som utbildar personal för rälssvetsning är:

Se film om rälssvetsning

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet. Halverad avgift för små företag!

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se