Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Edströmmedaljen

Edströmmedaljen tilldelas personer som har bidragit till IIW i samma anda som Walter Edström själv gjorde. Walter Edström från Sverige var aktivt engagerad i grundandet av IIW 1948, då han valdes till IIW:s första kassör. 1960 valdes han till president för IIW och förblev i denna roll fram till sin död 1962. Han var aktiv för att övertyga industriföretag att skicka representanter för att delta i kommissionerna och han tillhandahöll den första skrivpoolen för de kommissioner som ville ha en skriftlig dokumentation av sitt arbete.

Edströmmedaljen är sponsrad av den svenska delegationen. Medaljen delas ut till personer som med sin kompetens och i sin ansvarsroll har gett ett anmärkningsvärt och framstående bidrag till IIW enligt följande kriterier:

(a) Ett anmärkningsvärt bidrag från en enastående åtgärd från en person som vanligtvis inte är aktiv i IIW, såsom att bestämma ekonomiskt eller moraliskt stöd.

(b) Ett anmärkningsvärt bidrag från en enastående handling av en person som är i IIW. Detta kan bero på ett framstående bidrag inom det tekniska eller administrativa området eller i någon aspekt av IIW-affärer.

Nomineringar kan lämnas in av ledamöterna i IIW:s styrelse (BoD), ledamöterna i den tekniska styrelsen (TMB) eller ordförandena för kommissioner och andra arbetsgrupper.

Se övriga utmärkelser inom IIW

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se