Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Beräkning av fogvolymen

Beräkningsverktyget nedan är till för att skapa ett enkelt underlag för beräkning av fogarea och svetsgodsvolym, för vidare analys av svetskostnad.

Senast ändrad av:

Sonja di Gleria


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se