Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Enkel kostnadskalkyl

Beräkningsverktyget nedan är till för att skapa enkla överslag vid beräkning av svetskostnad.

Senast ändrad av:

Sonja di Gleria
31 mars 2020


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se