Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Handböcker och rekommendationer

Ange antal för respektive bok du vill beställa. Alla priser är exkl. moms och porto.

Assessment of integrity of structures containing discontinuities, 1991

Denna handbok (på engelska) beskriver bedömning av integritet hos konstruktioner som innehåller diskontinuiteter. Brottmekaniska beräkningsmodeller presenteras för uppskattning av "fitness for purpose". Boken har tagits fram genom ett Nordisk Industrifond-projekt i syfte att ge ut branschoberoende rekommendationer och lösningar till varje steg i bedömningen, och minimera behovet av annan speciell brottmekanisk litteratur.

SIS art.nr: SV 41Antal: Minsta antal: 1 st 320 kr

Flyttbara gasutrustningar - Handbok SV 42


Handboken är framtagen av Svetskommissionens arbetsgrupp AG 42e och är heltäckande när det gäller arbete med flyttbara gasutrustningar. Den innehåller sammanställning av föreskrifter, regler och rekommendationer, och vänder sig till företg och personal som hanterar flyttbara gasutrustningar. I första hand ska handboken underlätta arbetet med planering, riskbedömning och hantering av flyttbara gasutrustningar för svetsning och termisk skärning.

Art.nr: SV 42Antal: Minsta antal: 1 st 390 kr

Goda råd vid aluminiumsvetsning, 1997

Denna handbok beskriver aluminiumsvetsning med smältsvetsningsmetoderna, gassvetsning, metallbågsvetsning (MMA), TIG- och MIG-svetsning samt plasmasvetsning. Handboken ger allmänna råd och anvisningar om de olika moment som bör beaktas före, under och efter svetsningen för att nå önskad kvalitet och funktionsstabilitet hos svetsförbandet. Dessutom ingår avsnitt om konstruktiv utformning, lämplig verkstadsutrustning, kontroll, arbetsmiljö och kostnadsaspekter. Boken illustreras med ett antal exempel på svetsade aluminiumkonstruktioner.

SIS art.nr: SV 46Antal: Minsta antal: 1 st 350 kr

Guide to the welding and weldability of C-Mn steels and C-Mn microalloyed steels, IIW/IIS-382-71E

SIS art.nr: SV 37Antal: Minsta antal: 1 st 185 kr

Hur undviks bindfel vid gasmetallbågsvetsning, 1983

Detta "meddelande" (handbok) är ett särtryck av en artikelserie till tidningen Svetsen som utarbetats av en särskild arbetsgrupp inom Svetskommissionen. Handboken innehåller beskrivning, rekommendationer och råd kring riskerna med bindfel vid gasmetallbågsvetsning.

SIS art.nr: SV M 1 (endast hos Svetskommissionen)Antal: Minsta antal: 1 st 130 kr

Motståndssvetsning, 1987

Denna handbok, som utarbetats av Svetskommissionens AG 43 Motståndssvetsning, beskriver de olika motståndssvetsmetoderna och tillhörande maskiner samt ger ett tekniskt underlag för att nå bästa resultat ur teknisk och ekonomisk synpunkt.

SIS art.nr: SV 38Antal: Minsta antal: 1 st 650 kr

PDF: Bearbetning av termiskt sprutade skikt, 1986

Handboken (skickas som pdf) har utarbetats av Svetskommissionens AG 42c Termisk sprutning och innehåller rekommendationer och regler för bearbetning genom främst slipning och svarvning av termiskt sprutade skikt.

SIS art.nr: SV M 2 (endast hos Svetskommissionen)Antal: Minsta antal: 1 st 50 kr

SLUTSÅLD! Rekommendationer för utformning av svetsfogar, 1963

SIS art.nr: SV 36Antal:

Svetsekonomi och produktivitet

En bok om svetsekonomi och produktivitet. Fokus ligger på svetskostnader och hur man kan sänka dem. Grundidén är att presentera ett antal allmänna verktyg och riktlinjer, tips och exempel, som kan tjäna som stöd för ett analys- och förändringsarbete.Antal: Minsta antal: 1 st 300 kr

Utformning av försörjningssystem för gas, utgåva 2, 2006

Handboken är heltäckande när det gäller arbete med installation av gasförsörjning. Den vänder sig till drift- och underhållspersonal, projektledare, kvalitetsansvariga, konstruktörer och installatörer av försörjningssystem för gas. I första hand ska handboken underlätta arbetet med framtagning av försörjningssystem för industrigaser. Den är dessutom till hjälp vid konstruktion och tillverkning av andra industriella rörledningssystem.

SIS art.nr: SV 39Antal: Minsta antal: 1 st 1030 kr

Beställningsuppgifter:

PDF

Senast ändrad av: Ingela Sterner

 


Kalkylverktyg

Som medlem har du tillgång till ett antal verktyg. Du hittar dem i Verktygslådan.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se