Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Sök, köp eller beställ standard från olika länder

SIS (Svenska institutet för standarder) är det svenska standardiseringsorgan som har hand om fogningsstandarder. SIS har sin motsvarighet i de flesta länder och här nedan hittar du några av dem.

SIS - Försäljning av svensk standard etc, se speciellt

  • Svetsstandarder (mer överskådlig uppställning)
  • Svetsutrustningsstandarder (mer överskådlig uppställning)

Annat än svensk standard:

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin
27 september 2020

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se