Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Terminologi och ordlistor

Ange antal för respektive bok du vill beställa. Alla priser är exkl. moms och porto.

Allmänna termer, 1988 (20 språk), med definitioner på engelska och franska, IIW:s ordlista del I

Denna den reviderade utgåvan av första delen av IIW:s ordlistor innehåller 868 allmänna termer, som används inom svetstekniken samt besläktade förfaranden. På 20 språk (inklusive svenska) med definitioner på engelska och franska samt en del illustrationer. För mer termer inom de specifika områdena hänvisas till de övriga delarna som i huvudsak är indelade efter metod.

SIS art.nr: SV 24Antal: Minsta antal: 1 st 1.120 kr

Bågsvetsning, 1958 (12 språk) inkl Supplement till d:o, 1961 (turkiska och 4 slaviska språk), IIW:s ordlista del III

Denna den tredje delen av IIW:s ordlistor innehåller specifika termer för bågsvetsning, samt besläktade förfaranden, på 12 språk (inklusive svenska) samt en del illustrationer. (Ordlistan är under revidering).

SIS art.nr: SV 26Antal: Minsta antal: 1 st 350 kr

Gassvetsning, 1982 (15 språk), IIW:s ordlista del II

Denna den reviderade utgåvan av andra delen av IIW:s ordlistor innehåller 697 specifika termer för gassvetsning, samt besläktade förfaranden, på 15 språk (inklusive svenska) samt en del illustrationer.

SIS art.nr: SV 25 (endast hos Svetskommissionen)Antal: Minsta antal: 1 st 560 kr

List of welding and allied processes with definitions classified according to energy carrier - Part 1: Metal welding processes

Denna del av IIW:s ordlistor betraktas som den tionde delen (var meningen att uppföljas med en "andra" del) innehåller termer för svetsning och besläktade förfaranden, indelad efter typ av energiöverföring, på 3 språk (ej svenska) samt en del illustrationer. Denna del tillför inga termer jämfört med tidigare delar utan presenterar endast termer för de olika metoderna med en särskild indelning.

SIS art.nr: SV 44Antal: Minsta antal: 1 st 560 kr

Lödning, 1971 (17 språk), IIW:s ordlista del VII

Denna den sjunde delen av IIW:s ordlistor innehåller specifika termer för hårdlödning, mjuklödning och svetslödning på 17 språk (inklusive svenska) samt en del illustrationer.

SIS art.nr: SV 30 (endast hos Svetskommissionen)Antal: Minsta antal: 1 st 350 kr

Motståndssvetsning, 1994 (12 språk), IIW:s ordlista del IV

Denna den reviderade utgåvan av fjärde delen av IIW:s ordlistor innehåller 530 specifika termer för motståndssvetsning, på 12 språk (inklusive svenska) med definitioner på engelska och franska samt en del illustrationer.

SIS art.nr: SV 27Antal: Minsta antal: 1 st 1.200 kr

Robotisering av svetsning och besläktade förfaranden, 1996 (3 språk), IIW:s ordlista del XI

Denna den elfte delen av IIW:s ordlistor innehåller 108 termer för svetsning och besläktade förfaranden i relation med robotisering och robotsystem, på 3 språk (ej svenska) samt en del illustrationer.

SIS art.nr: SV 45Antal: Minsta antal: 1 st 300 kr

Specialhäfte, Ultraljudprovning, 1967 (11 språk), med förklaringar på engelska och franska

Denna särskilda del av IIW:s ordlistor innehåller termer för ultraljudsprovning, på 11 språk (inklusive svenska).

SIS art.nr: SV 33Antal: Minsta antal: 1 st 210 kr

Speciella svetsmetoder, 1981 (16 språk), IIW:s ordlista del IX

Denna den nionde delen av IIW:s ordlistor innehåller termer för speciella svetsmetoder, som till exempel laser-, EB-, bult-, plasma-, varianter av TIG-, ultraljud-, mikro-, explosions-, högfrekvensmotstånds-, friktions-, kalltrycks-, diffusions- stuk-, bågstöt-, elektroslagg- och termokompressionssvetsning, på 16 språk (inklusive svenska) samt en del illustrationer.

SIS art.nr: SV 32Antal: Minsta antal: 1 st 420 kr

Svetsning av plaster, 1978 (3 språk), IIW:s ordlista del VIII

Denna den åttonde delen av IIW:s ordlistor innehåller specifika termer för svetsning av plaster, på 3 språk (ej svenska) samt en del illustrationer.

SIS art.nr: SV 31 (endast hos Svetskommissionen)Antal: Minsta antal: 1 st 350 kr

Svetsteknisk Ordlista - Ordlista för svetsning, lödning och termisk skärning. Del I: Termer avseende allmänna svetstekniska begrepp, svetsmetoder och smältsvetsning, 1968

Denna ordlista utgör basen för terminologi inom svetsområdet. Efter att den färdigställts har arbetet fortsatt som ett internationellt samarbete inom International Institute of Welding (IIW). Därför har denna inte reviderats utan kompletteras med nedanstående flerspråkiga ordlistor publicerade av IIW. Termerna i denna ordlista är dock fullt aktuella. (Del 2 blev aldrig färdigställd).

SIS art.nr: SV 23 (endast hos Svetskommissionen)Antal: Minsta antal: 1 st 140 kr

Termisk skärning, 1965 (17 språk), IIW:s ordlista del V

Denna den femte delen av IIW:s ordlistor innehåller specifika termer för termisk skärning, samt besläktade förfaranden, på 17 språk (inklusive svenska) samt en del illustrationer. (Ordlistan är under revidering).

SIS art.nr: SV 28 (endast hos Svetskommissionen)Antal: Minsta antal: 1 st 350 kr

Termisk sprutning, 1968 (18 språk), IIW:s ordlista del VI

Denna den sjätte delen av IIW:s ordlistor innehåller specifika termer för termisk sprutning, samt besläktade förfaranden, på 18 språk (inklusive svenska).

SIS art.nr: SV 29 (endast hos Svetskommissionen)Antal: Minsta antal: 1 st 350 kr

Beställningsuppgifter:

PDF

Senast ändrad av: Ingela Sterner

 


Svetsteknisk ordlista

Vi har en svetsteknisk ordlista här på hemsidan, missa inte den.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se