Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Svetsning enligt tidigare svenska byggregler

Svetsning enligt BSK och BKR

Svetsning av byggprodukter i Sverige skedde tidigare efter BSK och BKR (hämtas hos www.boverket.se, finns även på engelska).

Nedan följer en sammanställning av de krav avseende svetsning som finns i BSK 07 och BKR. Texten är i viss mån citat ur reglerna men även beskrivande och modifierad, till exempel är referenser ändrade till aktuella standarder. För tillämpning hänvisas till dokumenten):

Tillsyn vid svetsning

"Svetsarbetsledare bör ha kompetens enligt SS-EN ISO 14731:2006. Exempel på lämplig kompetens för svetsansvarig vid svetsning av konstruktion i stål med nominell sträckgräns högst 500 MPa och utförandeklass GC är IWS (International Welding Specialist) enligt regler utfärdade av International Institute of Welding, IIW. Exempel på kompetens för övriga stålmaterial och övriga utförandeklasser IWT (International Welding Technologist) enligt samma regler."

Svetsplan

Svetsplan skall upprättas för svetsarbete. Undantag får göras för enklare arbete  av rutinkaraktär.

Svetsplanen bör innehålla tillämpliga uppgifter om:

 • svetsmetod
 • fogtyp och fogberedning
 • svetsläge och svetsföljd
 • tillsatsmaterialets typ och dimension
 • svetsparametrar vid mekaniserad svetsning
 • erforderliga åtgärder före, under och efter svetsning, t.ex. förhöjd arbetstemperatur
 • tillfälliga svetsar som inte anges på ritning och som krävs med hänsyn till tillverkning, hantering, transport eller montering (t.ex. s.k. clips, stödplåtar och lyftöron) samt om och hur dessa bör tas bort.

Syftet med en svetsplan är att arbetet ska planeras i förväg avseende ovanstående.

Om tillämpliga svetsdatablad (WPS) enligt SS-EN ISO 15607 (fd EN 288-1) föreligger för de aktuella svetsarna kan lämpligen uppgifter om tillsatsmaterial, svetsparametrar o.d. i stället ges genom hänvisning till svetsdatabladen, som biläggs svetsplanen.

BSK 07 anger inget distinkt krav på kvalificering av svetsprocedurer, men avsnitt 8:43 angr att svetsprocedur kan erfordras.

Svetsarprövning

Svetsare ska ha dokumenterad kompetens. Exempel på dokumenterad kompetens kan anses vara godkänd svetsarprövning enligt SS-EN 287-1 (råd från BKR, avsnitt 8:533, andra stycket). BSK 07 anger att granskaren vid tillämpning av SS-EN 287-1 kan vara den svetsansvarige (det tillverkande företaget). För övrigt kan svetsarprövningen, helt i enlighet med SS-EN 287-1, baseras på ett preliminärt svetsdatablad (pWPS), som kan vara upprättat av den svetsansvarige.

Här hittar du viktig information om kvalificering av personal för svetsning, enligt SS-EN 287-1.

Svetsklass

Kvalitetsnivåer (svetsklass) bör anges genom tillämpning av SS-EN ISO 5817 med kompletteringar enligt tabell 8:14

Tillsatsmaterial

Tillsatsmaterial vid svetsning ska ha sådana egenskaper att ett svetsförband får avsedd funktion och beständighet. Hållfastheten och andra väsentliga materialegenskaper ska vara dokumenterade.

Tillsatsmaterial  ska anpassas  till  svetsmetod,  grundmaterial,  svetsprocedur och krav på svetsförbandet.

Vid  risk  för  hydrogensprickor  ska  sådana  tillsatsmaterial  användas  som  ger låg hydrogenhalt i svetsgodset. Vid en konstruktion där miljöns aggressivitet är stor eller mycket stor ska ett tillsatsmaterial användas, som ger ett svetsgods som har minst samma korrosionströghet som grundmaterialet.

Man bör välja en högre seghetsklass för tillsatsmaterialet än för grundmaterialet.

Tillsatsmaterial ska förvaras och hanteras på ett sådant sätt att olika material inte kan förväxlas och så att avsedda egenskaper inte menligt försämras.

Bestyrkandet av egenskaper hos tillsatsmaterial ska efter 2006-10-01 ske genom att välja CE-märkta tillsatsmaterial. Läs mer om detta på Elektrodportalen.

Fogutformning

Fogar bör utformas enligt SS-EN ISO 9692-1.

Kontroll av svetsförband

Grundkontroll av svetsförband bör omfatta

 • visuell kontroll av fogberedning,
 • visuell kontroll av svetsars yta och form,
 • mätning av kälsvetsars a-mått, samt
 • kontroll av att utförandet i övrigt överensstämmer med ovanstående

Inträngning

Om en kälsvets utförs med en mekaniserad svetsmetod t.ex. pulverbågsvetning  som kan påvisas ge tillförlitlig inträngning, kan inträngningen till viss del tillgodoräknas i kälsvetsens a-mått enligt modell som beskrivs i avsnitt 8:431 i BSK 07.

Svetsning av ingjutningsgods

Detta bör ske i enlighet med ovanstående samt enligt Svetsförband i ingjutningsgods, BBC och SBS.

För regler avseende svetsning av armeringsjärn/-stål se vidare särskilt avsnitt (lösenord).

Observera att då en myndighet skriver "bör" är detta att betrakta som ett krav.


PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se