Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Samsyn

Medlemmar i Svetskommissionen kan mycket. Ett medlemskap visar att ert företag verkar för en seriös bransch, kan och förstår kvalitet.

Samsyn

Därför arbetar vi enligt en uppförandekod - samsyn - för att förtydliga vad ett medlemskap i Svetskommissionen står för. Vår samsyn är riktlinjer som ni kan hänvisa till i kontakt med kunder och leverantörer.

Det är dags att visa att vi tar svetsning på allvar, och vi vill hjälpa er med verktyg att göra det. Hur arbetar då en medlem i Svetskommissionen?

Kvalitet

 • Vi strävar efter bästa kvalitet för ändamålet. Rätt kvalitet är det som bäst passar kundens behov
 • Vi förstår vikten av förbyggande kvalitets­arbete. Det betyder att vi ser till att ha kunnigt folk – anställda eller konsulter. Vi arbetar efter kvalitetssystem så långt vi förmår (man kan ha kommit olika långt)
 • Vi ser det ekonomiska värdet i kvalitetsarbetet.

Omvärldsbevakning

 • Vi håller oss i framkant när det gäller tekniskt kunnande
 • Vi följer med i revideringar och förändringar inom standarder
 • Vi läser tidningen Svetsen, vi letar information externt, vi försöker arbeta i arbetgrupper.

Utbildning och kompetenssäkring

Hälsa och säkerhet

 • Vi tar hälsa och säkerhet på största allvar
 • Vi informerar kunder och andra berörda om faror vid vald lösning
 • Kontinuerlig utbildning, liksom hälsa och säkerhet (punktutsug, ventilation, glasögon, avspärrningar) är viktigt.

Kommunikation

 • Vi kommunicerar alltid på ett proffessionellt och vänligt sätt
 • Vi inser att samverkan och kvalitetsarbete bygger på öppenhet och god ton i kommunikationen
 • Vi undviker att sprida ogrundade anklagelser och bidra till konspirationsteorier

Förbättrar och informerar beställare

 • Vi informerar beställare, internt och externt, om möjliga för­bättringar
 • Vi förstår det materialspecifika problemen runt svetsning och söker den bästa lösningen
 • Vi hjälper beställare, medarbetare och leverantörer att hitta bästa tekniska och ekonomiska lösning
 • Kommunikation är lika viktigt som själva kunnandet. Om vi ser en möjlighet till förbättring berättar vi det.

Jämställdhet

 • Vi arbetar aktivt för att nå en jämnare könsfördelning bland våra anställda
 • Vi har nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling
 • Vi har en policy inom företaget.

Yrkenas image och attraktion

 • Vi arbetar strukturerat med arbetsmiljön, se ovan
 • Vi arbetar strukturerat med vår kompetensutveckling, se ovan
 • Vi arbetar planerat enligt fastställd jämställdhetspolicy, se ovan

Se även att Attrahera unga till yrket.

Konkurrensrättslig efterlevnad

Verksamheten inom Svetskommissionen bygger på samverkan och strävan efter samsyn, och ska iaktta konkurrensrättsliga regler. Vid möten inom Svetskommissionen kommer därför ingen känslig affärsinformation (såsom pris, produktionsdata etc.) att diskuteras och ingen information utbytas i strid med befintlig konkurrenslagstiftning.

Riktlinje för konkurrensrättslig efterlevnad Pdf, 73.8 kB.

Anmälan om handling i strid med riktlinjen

Vad tycker du?

För mer information om eller synpunkter på ovanstående, kontakta Mathias Lundin.

Kvalitetssigill

Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för medlemmarnas intressen. Vi finns här för er skull – och för branschen. Ett medlemskap visar att ert företag tar svetsning på allvar. Att ni kan och förstår kvalitet och inte minst, verkar för en seriös bransch.

För att förtydliga vad ett medlemskap i Svetskommissionen står för finns riktlinjer, vår samsyn, som ni som medlemmar kan hänvisa till i kontakt med kunder och leverantörer.

För att uppmärksamma vårt 90-årsjubileum har vi tagit fram ett kvalitetssigill exklusivt för alla medlemmar. Detta är fritt att använda och visar att ni är en del av Svetskommissionen och på så vis bidrar till ansvarstagande och kvalitet i branschen.

Inloggade medlemmar kan ladda ner det till er hemsida eller för att använda det i utskick och material för att ge företaget den kvalitetsstämpel som ett medlemskap i innebär.

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se