Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

16 november 2022

Svensk Industrivaliderings dag - Elmia Subcontractor i Jönköping

Svensk Industrivalidering ställer ut under Elmia Subcontractor i Jönköping 15-17 november 2022. Här kan du prova på validering av kompetens: Industriteknik BAS, Svets, CNC etc. Svensk industrivaliderings dag den 16 november ängnas åt presentationer av de projekt, Kompetenssäkrad infdivid repsektive Framtidssäkrad industri, som avslutats under hösten.

Läs mer om validering av svetskompetens som verktyg för formell verifiering av kompetens som uppnåtts genom utbildning och arbetslivserfarenhet, och som systematiskt arbete med kompetensförsörjning inom branschen.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se