Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

10 maj 2022

Elmia Svets och Fogningsteknik

MÄSSAN är framflyttad till 10-13 maj 2022 på grund av Corona/Covid-19

För frågor ändringen och ekonomi hänvisas till Elmia, www.elmia.se/svets.

För frågor om bokning kontakta Patrik Swenzén, Annonshuset 08-662 75 67 / 070-654 33 32.

Som medlem i Svetskommissionen har du rabatt på monterytan och som besökare får du 3 nummer av tidningen Svetsen om du anger detta vid din registrering.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin
13 mars 2020

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se