Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Medlemspolicy

Hur vi arbetar med samarbete och medlemsskap

Svetskommissionens huvuduppgift är att arbeta i enligt medlemsföretagens intresse, vilket framförallt innebär att skapa bästa möjliga affärsmässiga och tekniska förutsättningar i frågor rörande fogningstekniken.

Medlemsbehov

Svetskommissionen strävar efter en professionell relation med våra medlemmar där vi är lyhörda för deras behov. Vi försöker i stor utsträckning att anpassa vår kommunikation efter olika medlemsgruppers behov genom kanaler som vår hemsida, vår tidning och mejlkontakt.

Medlemsstöd

I gemensamma branschfrågor är det viktigt för Svetskommissionen att stödja och belysa våra medlemmarnas intressen på både nationell och internationell nivå. Detta gör vi genom att skapa opinion i viktiga frågor, informera beslutsfattare och fungera som remissinstans i lagförslagsfrågor gällande sammanfogning. Vi arbetar även med omvärldsbevakning svetsbranchen för att effektivt kunna informera om och tolka regler, direktiv, standarder och föreskrifter i svetsbranchen.

Svetskommissionen vill öka kunskapen om fogningsteknikens betydelse, och aktivt stödja medlemmarna i strukturella omvandlingsprocesser för att höja konkurrenskraften i industrin.

Vi vill även visa upp goda exempel i såväl ungdoms- som vuxenutbildningen.

PDF

Senast ändrad av: Ingela Sterner

 


Våra värdeord

Vi strävar efter att all var kommunikation ska vara öppen, förtroendeingivande och engagerad.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se