Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Medlemsavgift

År 2024 är avgiften 13 600 kr exklusive moms per andel. För varje andel tillkommer en föreningsavgift på 200 kr. Beroende på fogningsområdets betydelse för ett företag samt företagets omsättning sätts avgiften till 1-12 andelar, se nedan.

Ordinarie medlem

Ordinarie medlemmar är normalstora företag. För ordinarie medlem är medlemsavgiften 1-3 andelar och mäts ut beroende på företagets storlek enligt följande modell:

  • omsättning mindre än 60 Mkr = 1 andel
  • omsättning 60-250 Mkr = 2 andelar
  • omsättning mer än 250 Mkr = 3 andelar

Stödjande medlem

En stödjande medlem är ett företag med mycket verksamhet inom fogningsområdet, som i regel är en stor aktör på sin marknad. En stödjande medlem betalar 5 andelar per år.

Garantmedlem

En garantmedlem är ett stort företag där, där svetsning och sammanfogning är av stor betydelse. Garantmedlemmar betalar 12 andelar per år.

Små medlemsföretag

Svenska företag med en omsättning under 5 miljoner kronor samt färre än 5 anställda erbjuds att bli medlemmar till en reducerad avgift på en halv andel (6 800 kr + föreningsavgift 200 kr). Många små företag gör en stor insats för svetsbranschen och vi vill på detta sätt främja dessa företags möjligheter att medverka samt dra nytta av tjänster och samverkan.

Stöd oss gärna i att föra ut budskapet så att Svetskommissionen blir en ännu starkare branschföreträdare. Samverkan - för att skapa de bästa förutsättningarna för svensk svetsande industri.

Skolor

Skola med enbart gymnasieutbildning och/eller YH-utbildning (ej t.ex. arbetsmarknadsutbildning) betalar 2 900 kr/år (år 2024) per utbildningsställe/ort

Medlemsansökan kan göras här. Pdf, 1.3 MB.

Observera!

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet och betalas som en årsavgift efter omsättningen enligt § 12 i stadgarna.

§ 4 i stadgarna fastställer: "Önskar medlem utträda ska anmälan härom skriftligen ske till sekretariatet senast den 30 juni året innan utträde sker".

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet. Närheten till kompetens och kunskap gör att ni kan följa med i branschens svängningar samt snabbt få svar på frågor som annars skulle stoppa produktionen.


Halverad avgift för små företag år 2023

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se