Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Medlemsförmåner

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet. Närheten till kompetens och kunskap gör att ni kan följa med i branschens svängningar samt snabbt få svar på frågor som annars skulle stoppa upp produktionen.

Kunskap

 • Kostnadsfri rådgivning. Som medlem får du snabbt och kostnadsfritt råd och personlig service från vårt kansli.
 • Med lösenord får du full tillgång till svets.se med tekniknyheter
 • Du kan ta del av projektresultat från Fogningscentrum och tillgång till IIW:s senaste tekniska rapporter.

Information

 • Nyhetsbrev och medlemstidningen Svetsen.
 • Litteratur, tidskrifter och rapporter inom fogningsområdet.
 • Tidig information om standarder - vilka som gäller och hur de ska tillämpas.
 • Tillgång till verktygslåda (svets.se/toolbox) med vägledningar, mallar och verktyg för ansvariga och experter i svetsande verksamheter.
 • Rabatt på monteryta 265 sek/kvm Elmia Svets och Fogningsteknik

Utbildning och personal

 • Reducerat pris på utbildning inom fogningsområdet.
 • Effektiv rekrytering genom direktutskick till diplominnehavare.

Samverkan

 • Genom vårt nätverk får du tidig information om den tekniska utvecklingen inom ditt område och kan knyta värdefulla kontakter.
 • Möjlighet att delta i arbetsgrupper — för att ta del av och påverka arbetsområden som rör ditt företag.
 • Möjlighet att delta i internationellt samarbete, standardiseringsgrupper och tekniska temakonferenser.

Här hittar du alla era förmåner som medlemmar.PDF

Medlemsansökan kan göras här.PDF

PDF

Senast ändrad av: Ingela Sterner
13 september 2019

 


Bli aktiv

Ju mer du engagerar dig, desto större nytta får ni av medlemskapet. Gå med i en arbetsgrupp, gå våra kurser och var med på Fogningsdagarna.

Läs mer i vår folder "Du är SvetskommissionenPDF".

Här är listan med förmåner du får som medlem.PDF

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se