Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Översikt nyttor

Det är viktigt för branschen med en stark branschföreträdare som skapar förutsättningar för svetsande industri i Sverige. Här är ett antal genvägar till exempel på den nytta man får genom att medverka i och stöja Svetskommissionen.

www.svets.se/toolbox, en ”verktygslåda för svetsansvariga” som innehåller vägledningar och verktyg för den som jobbar inom en svetsande verksamhet, t.ex. mallar för utfärdande av egna svetsarprövningsintyg och svetsdatablad, frågor och svar om tolkning av standarder för detsamma.

www.svets.se/svetsekonomi, ett antal verktyg för svetsekonomiska beräkningar framtagna av AG 47 (www.svets.se/ag47)

www.svets.se/elmia, välkommen till den svetsmässa som Svetskommissionen står värd för hos Elmia i Jönköping i maj 2022

www.svets.se/ordlista, svetsteknisk ordlista uppdateras och utökas kontinuerligt

www.svets.se/standard, Svetskommissionen sköter svetsteknisk standardisering genom avtal med SIS

www.svetsaratt.se, ett heltäckande material för utbildning och information om hälsa och säkerhet vid svetsning, som Svetskommissionen tagit fram med IVL

www.svets.se/ag, nätverket med drygt 650 experter i ett 30-tal arbetsgrupper som träffas flera gånger per år

www.svets.se/kurs, en omfattande kursverksamhet för fortbildning av all typ av personal som jobbar i svetsande verksamheter

www.svets.se/expertpanelen, rådgivning av ett antal erfarna experter inom svetsområdet

www.svets.se/rekrytering, stöd med rekrytering av personal, bl.a. genom kontakt med över 2500 diplominnehavare

www.svets.se/tekniskinfo, beskrivning av fogningsmetoder

www.svets.se/fou, Svetskommissionens arbete med forskning och utveckling, och spridning till medlemmarna

www.svets.se/iiw, internationells samarbete, utöver standardiseringen, med tillgång till internationella tekniska rapporter

www.svets.se/samsyn, medlemmarnas samsyn om väsentliga punkter

www.svets.se/fardplan, kartläggning av svensk industris behov sammanfattade i sju strategiska mål

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se