Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Konferenser, möten och seminarier

Svetskommissionen anordnar även ett flertal konferenser och seminarier under årets gång. Här kan du läsa kort om de olika arrangemang.

Svetslärarmötet (SLM)

Att uppdatera kompetensen hos våra svetslärare är viktigt. Viktigt för våra skolor och elever, men kanske främst för Sverige som svetsande land. Genom Svetslärarmötet vill vi bidra till att höja statusen för våra svetslärare.

Svetslärarmötet är en utbildningskonferens som anordnas varje år av Svetskommissionen och Svetstekniska föreningen. Syftet med den är att ge svetslärare och personer i svetsande och utbildande verksamhet den utbildning som krävs för att hålla sina kunskaper aktuella.

Läs mer om SLM

Fogningsdagarna

Fogningsdagarna är det bästa tillfället för oss i branschen och inom industrin att träffas och utbyta erfarenheter. Du kan räkna med mycket ny kunskap och nya kontakter under två fullspäckade dagar.

Seminariedelen innehåller aktuella teman och högintressanta föredrag. I anslutning till konferensen hålls Svetskommissionens årsmöte, dit våra medlemsrepresentanter är välkomna.

Läs mer om Fogningsdagarna

Laserdagarna

Det största laserverksamhet inom Svetskommissionen drivs av Lasergruppen, som bildades 1988 för att främja verkstadsindustrins användning av laserteknik, samt för att utgöra en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Lasergruppen företräder branschen, främjar dess intressen och utgör ett kontakt-/informationsnät för denna gentemot nationella och internationella myndigheter, organisationer samt forskningsorgan.

Lasergruppen ordnar bland annat Laserdag I och Laserdag II, två dagar fyllda av föreläsningar och studiebesök.

Läs mer om Lasergruppen

Kontakt

För mer information, kontakta Joakim Ekeroth.

PDF

Senast ändrad av: Ingela Sterner

 


Konferenser och projekt

Svetskommissionen anordnar flera projekt, konferenser, och seminarier under året.

För mer information om dessa, klicka här eller på rubriken Projekt ovan.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se