Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Företagsanpassade uppdrag

Vill du utbilda personalen samtidigt som du löser dina problem? Nu erbjuder Svetskommissionen att bygga en kurs kring frågeställningen för ditt företag. Ett bra sätt att snabbt nå lösningen.

Tillverkning, produktstandarder, kontroll och tillsyn vid svetsning

Vad måste vi göra för att uppfylla lagar och krav? En företagsanpassad genomgång av lagar, krav och standarder. Vi sammanställer och berättar om de krav som ställs på er verksamhet. För bästa utbyte görs genomgången tillsammans med berörd personal, chefer och svetsansvariga.

Kvalitetssäkring vid svetsning SS-EN ISO 3834

Kvalitetssystem och nulägesanalys. Vi gör en företagsanpassad presentation av systemet för kvalitetssäkring vid svetsning och de aktiviteter som är aktuella för ditt företag. Parallellt gör vi en nulägesanalys av er nuvarande verksamhet. Den ligger sedan till grund för ert framtida arbete med att införa SS-EN ISO 3834 och certifiering. Detta är en strategisk genomgång av era möjligheter för framtiden. För bästa resultat bör vd, berörda chefer, svetsansvariga, kvalitetsansvariga och tillsynspersonal närvara. 

Kontakt

För mer frågor om företagsanpassade kurser, kontakta Nesrin Ari.

PDF

Senast ändrad av: Ingela Sterner

 


Litteratur

Om du vill lära mer i vardagen så har vi böcker och tidningen Svetsen.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se