Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Duweltool

Målet med projektet Duweltool är att ta fram ett digitalt verktyg för att förutsäga egenskaper i svetsar i duplexa material.

Duplexa rostfria stål erbjuder en unik kombination av hög hållfasthet och goda korrosionsegenskaper men har trots detta inte nått förväntad marknadsposition.

Guideline för svetsning av duplexa rostfria stål

Målsättningen är att öka användningen genom att förse slutanvändare med en lättåtkomlig och datoriserad guideline för svetsning av duplexa rostfria stål. Verktyget kommer att förutsäga svetsens mikrostruktur för kombinationen av stål, svetsmetod, parametrar, tillsatsmaterial och foggeometri.

Den ska alltså underlätta för svetsaren att ta rätt beslut utifrån stålsort, tillsatsmaterial och andra viktiga parametrar. Svetskommissionen är med för att underlätta spridning av resultaten från projektet.

Snabbare utveckling av nya stål och tillsatsmaterial

Målet är även att möjliggöra snabbare utveckling av nya stål och tillsatsmaterial genom att ta fram en verifierad och dokumenterad metodik för att prediktera en legerings respons på termiska cykler vid svetsning.   

Duweltool finansieras av Strategiska Innovationsprogrammet (SIP) Metalliska Material, pågår under tre år och med en budget på drygt sex miljoner.


SuperAVON

Målet med projektet Superavon är studera kopplingen nitridhalt - egenskaper, att utveckla beräkningsmodellen samt att granska nuvarande standarder experimentellt samt erferenhetsmässigt.

Duplexa rostfria stål har en attraktiv kombination av hög hållfasthet och korrosionsmotstånd, mycket tack vare kväve som legeringselement. En problematik med kväve är att urskiljning av nitrid i samband med vissa värmebehandlingar försämrar egenskaper såsom korrosion. Projektet avser två primära angreppssätt av denna problematik: (a) förfining av en modell att prediktera bildning av skadliga nitrider som påbörjades i förstudien AVON samt (b) en kritisk granskning/demonstration av nuvarande standarder som behandlar området i syfte att lyfta denna problemställning.

Superavon finansieras genom samma program som Duweltool och har en budget på ca 2,5 miljoner och har pågått under 3 år

Slutseminarium för Duweltool och Superavon:

English titles of projects presented during the seminar:

Duweltool - Prediction of ferrite fraction and precipitation of sigma phase in duplex stainless steel welds

Superavon – Avoidance of nitride precipitation during duplex stainless steel welding

Program för seminariet Pdf, 157.3 kB.

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Kontakt Duweltool

Om du vill veta mer om projektet, ta kontakt med Marie Allvar Kärrbrant.

Färdplan

Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se