Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Högskolor och institut

Det finns många högskolor och institut som forskar inom området sammanfogning, både i Sverige och utomlands. Nedanstående uppställning av institut och högskolor ger en helhetsbild av den tekniska forskningen inom området.

Materialmekanik, materialteknik

Process- produktions- och automatiseringsutveckling

Internationella sammanslutningar

Kemiska hälsorisker inom svetsningsarbetet

Produktions- applikations- och materialteknisk inriktad forskning

Fogningens process- och materialteknik

Fordonskomponenters tillförlitlighet

Dimensionering, provning och inverkan av produktionsmetod.

PDF

Senast ändrad av: Åsa Malmqvist
30 november 2020

 


Kurser för yrkesverksamma

Bra utbildning är viktigt, det är framtiden för svensk industri. Svetskommissionen arbetar med att förbättra utbildningen inom fogningsbranschen, och håller även egna kurser för yrkesverksamma.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se