Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

WIQ - Weight reduction by improved weld quality

Många strukturer och komponenter i fordon, tåg, anläggningsmaskiner och andra mekaniska anordningar är komplexa. I moderna hjullastare, dumprar, grävmaskiner, kranar eller skogsmaskiner består 70-80% av fordonets vikt av stålplåt och gjutgods med svetsning som den primära fogningstekniken.

Utvecklingen av nya generationer av produkter kräver en kontinuerlig ökning av nyttolast, hastighet och livslängd. Det enda sättet att bibehålla eller minska den strukturella vikten på sådana produkter är att förfina analysmetoder, optimera den strukturella geometrin, införa mer höghållfasta material, samt skapa en tätare relation mellan design och produktion. Syftet med detta projekt är att avsevärt förbättra möjligheter till minskad vikt i svetsad konstruktion.

Högvärdestillverkning

Mervärde i produktionen kommer att öka när en högre svetskvalitet införs i systemet och därför också förbättra konkurrenskraften. Högvärdestillverkning (HVM) är en term som är tillämplig på all tillverkning. HVM är baserad på principen att den naturliga utvecklingen för tillverkande industri i I-länder, är att kliva uppåt i värdekedjan.

Kostnadseffektiv serieproduktion av svetsade lättviktskonstruktioner

Detta kommer att ske genom utveckling av metoder och förfaranden för kostnadseffektiv serieproduktion av svetsade lättviktskonstruktioner som är analyserade, konstruerade och tillverkade enligt det nya Volvo svetsklasssystemet. Dessutom kommer projektet att utveckla metoder för hantering av restspänningar. Arbetet baseras på resultat och rekommendationer från den nationella tekniska plattformen Lost och resultat från pågående arbete inom  International Institute of Welding (IIW).

Projektdeltagare

Arbetet kommer att utföras inom Volvo i Arvika, Braås, Eskilstuna, Hallsberg, Trollhättan, Umeå och Göteborg, med projektledning, industriella doktorander och specialister från Volvo. Det blir också verksamhet på SSAB i Borlänge, Force i Västerås, Hiab i Hudiksvall, Väderstad-verken (V-V) i Väderstad och hos flera små och medelstora företag. Det akademiska arbetet stöds av avd. för Lättviktskonstruktioner på KTH, "Produktiontekniskt centrum på Högskolan Väst" och avd. Material och tillverkningsteknik på Chalmers.

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Kontakt WIQ

Om du vill veta mer om projektet, ta kontakt med Marie Allvar Kärrbrant.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se