Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Svetskommissionens forskningsseminarium 2023

Svetskommissionens forskningsseminarium äger rum 26 oktober 2023 hos Swerim i Kista. Dagen börjar med registrering och fika kl 9.30 och avslutas kl 16.00 varpå det finns möjlighet till en rundtur i Swerims fogningslaboratorium.

Målgruppen för seminariet är forsknings- och utvecklingspersonal och övriga verksamma inom fogningsteknisk forskning inom verkstadsindustrin och institutioner, verkstadschefer, svetsansvariga, konstruktions- och produktionsteknisk personal, m.fl.

Till anmälan

Program Pdf, 121 kB.

 

Kom och lyssna på det senaste inom forskning från

  • Arbets- och Miljömedicin Göteborgs Universitet
  • Swerim
  • Luleå Tekniska Universitet
  • KTH Inst. för Teknisk mekanik
  • Högskolan i Skövde
  • Högskolan Väst
  • Karolinska Institutet
  • Chalmers
  • Linnéuniversitetets Welding Mechanics Laboratory
  • Vinnova
PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se