Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Svetskommissionen och GDPR

Svetskommissionen hanterar personuppgifter för olika ändamål kopplade till vår verksamhet. Genom denna dataskyddspolicy vill vi berätta hur vi tar hand om dina personuppgifter - vilka personuppgifter det rör sig om, varför detta sker, vilka rättigheter du har samt vart du kan vända dig om du har frågor.

Varifrån får vi personuppgifterna?

De personuppgifter som vi hanterar kommer i de flesta fall direkt från dig som medlem eller för att du deltar i någon av våra verksamheter.

Vi hanterar även personuppgifter för:

  • Tidningen Svetsen
  • Lasergruppen
  • Svetstekniska föreningen
  • Svetslärarmötet

Utöver detta hanterar vi också personuppgifter för annans räkning, som när vi utfärdar diplom för en utbildare.

Vilka kategorier av personuppgifter handlar det om?

De personuppgifter vi har kan delas in i medlemsuppgifter (namn, adressuppgifter, e-post, födelsedatum, arbetsgivare, utbildningsnivå) och verksamhetsrelaterade personuppgifter (kursanmälningar, diplom, medverkan i arbetsgrupper).

Varför har vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter hanteras enbart utifrån de behov som finns i vår verksamhet. Exempel på sådana behov är bland annat administration av medlemsregister, distribution av medlemstidningen och kommunikation med dig som medlem eller evenemangsdeltagare.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Svetskommissionen lämnar inte ut dina personuppgifter till externa företag och organisationer. Dina personuppgifter lämnas endast ut till samarbetspartners, till exempel tryckeri för distribution av medlemstidning eller en utställare på ett evenemang du deltagit i.

Om du vill få närmare information om vem som dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till kan du kontakta oss.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi har kvar dina personuppgifter så länge anledningen till att de samlades in finns kvar, om inte lagstiftning eller regler för verksamheten säger något annat. I praktiken innebär detta att dina uppgifter kommer att sparas under tiden för ditt medlemskap i Svetskommissionen.

För personuppgifter kopplade till kurs- och utbildningsverksamhet kommer dessa att sparas som en service till dig, för att kunna förnya diplom och intyg.

Om du själv bett att få utskick från oss sparar vi dina uppgifter tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig.

Härutöver kan viss information sparas för ytterligare en tid beroende på de bokförings- och arkivregler som gäller för vår verksamhet.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Svetskommissionen lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige. Vi på kansliet har strikta instruktioner att hantera all information i enlighet med gällande lagar och regler.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Svetskommissionen har om dig, varför vi har dem och vem som uppgifterna lämnas ut till. Om du motsätter dig viss behandling av dina personuppgifter som är baserade på Svetskommissionens berättigade intresse, kan du invända mot det genom att skriftligen meddela oss detta. Vi kommer då att göra en intresseavvägning och meddela dig resultatet av denna prövning.

Om du vill ändra eller korrigera några av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta oss. Du har rätt att få dina uppgifter raderade i de fall dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade. Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att Svetskommissionen begränsar behandlingen av uppgifterna i fråga.

Vill du få mer information om hur Svetskommissionen hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se