Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Visuell kontroll av svets

Målet med kursen är att ge deltagarna kunskap att självständigt utvärdera kvaliteten hos svetsförband enligt kravstandarden SS-EN ISO 17637.

Kursen beskriver teoretiskt hur man hanterar de standarder som styr när vi visuellt bedömer en svets. Det innebär mätning av form och dimensioner samt syning och bedömning av diskontinuiteter. Det är den mest grundläggande formen av oförstörande provning. Det finns även krav i det nya regelverket för stålkonstruktioner, EN 1090-2, att alla svetsar som produceras ska synas visuelt till 100 procent.

Innehåll

Kursen omfattar svetsbeteckningarnas innebörd och tillämpningar, svetsdiskontinuiteter (kännedom om bakomliggande orsaker), standarden för visuell kontroll av svetsförband SS-EN 17637, kännedom om mätdon och mätteknik samt praktisk träning i visuell kontroll. Kursen avslutas med skriftligt prov.

Kursen avslutas med skriftligt prov.

Kurslitteratur

SIS Handbok 531:2015 utgåva 7 är obligatorisk litteratur på kursen. Den ingår inte i priset för kursen och måste beställas separat.

Ta med mätverktyg för visuell kontroll, om du har, det behövs i de praktiska övningarna. Har du inte kan du beställa i vår webbshop.

Anmälningsvillkor

Klicka här för att läsa anmälningsvillkoren.

Kontakt

För mer information, kontakta Nesrin Ari.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Målgrupp

Svetsare, kontrollanter, avsynare, svetstekniker, konstruktions- och inköpspersonal

Kursavgift

Medlem: 4 000 kr
Icke-medlem: 5 300 kr

Priser är exkl. moms.

Anmälan är bindande.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se