Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Svetsade tryckkärl och rör

Att känna till och följa de föreskrifter som gäller är inte alltid lätt, men du som tillverkar och använder trycksatta anordningar är skyldig att göra det. Här är en kurs för dig, med en genomgång av lagar, regler och teknik.

Mål

Målet för den här kursen är reda ut vad som gäller och hur man bra och effektivt kan uppfylla kraven. Vi behandlar frågeställningar från början till slut, från konstruktion och upphandling, genom tillverkningsfasen och fram till drifttagande. Dessutom går vi kort igenom hur man genom en bra upphandling och kravgenomgång får ökad lönsamhet.

Kursen ger en god översikt eller karta över vilka lagar, krav och standarder som påverkar konstruktion och svetsning i tryckkärl och rör. Du får med praktiska och tydliga verktyg som hjälper dig att förstå och följa gällande krav.

Innehåll

  • Översikt av gällande regelverk och lagar
  • Föreskrifter och standarder för trycksatta anordningar
  • Regler för svetsning
  • Kvalitetssäkring enligt EN-ISO 3834
  • Provning och besiktning
  • Slutkontroll och drifttagning
  • Dokumentation
  • Upphandling
  • Kontrakt

Litteratur

I kursdokumentationen ingår bland annat gällande föreskrifter inom området samt karta över gällande regelverk och standarder. Materialet får du på plats.

Kontaktpersoner

Nesrin Ari (Svetskommissionen)

Kursen ges i samarbete med:

Inspecta Sweden Kiwa Inspecta

Kiwa Inspecta (Inspecta Sweden AB)

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Målgrupp

Kursen vänder sig till konstruktörer, beräkningsingenjörer, svetsansvariga och personal inom kvalitetskontroll samt personer som arbetar i processen med tillverkningen.

Kursen vänder sig även till den som behöver en bred övergripande kunskap om regelverk och standarder inom området trycksatta anordningar som projektledare eller företagsledare.

Kursavgift

Medlem: 5 200 kr
Icke-medlem: 6 200 kr

Priser är exkl. moms.

Anmälan är bindande.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se