Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Kvalitetssäkring vid svetsning – SS-EN ISO 3834

Målet med kursen är att ge deltagarna en grundläggande förståelse för uppbyggnaden av kvalitetssystemet SS-EN ISO 3834 och dessutom ge deltagarna nyttiga verktyg och råd för att lyckas med implementeringen.

Se aktuella kurstillfällen

Det är kostsamt, avancerat och ibland omöjligt att i efterhand rätta till felaktigt utförda svetsar. Att göra fel kan innebära kostsamma projektförseningar och i värsta fall resultera i allvarliga olyckor och tillbud. Kvalitet måste byggas in under hela processen, och därför blir kvalitetsstyrning vid svetsning alltmer viktig i dagens industriproduktion.

SS-EN ISO 383 är ett internationellt kvalitetsledningssystem för kvalitetsstyrning av svetsrelaterade arbeten, och är den mest förekommande i industrin. Den omfattar olika nivåer av krav på kvalitetsstyrning, som kan väljas med avseende på krav från kund eller produkt.

Denna kurs går igenom kvalitetssystemet SS-EN ISO 3834 och ger deltagarna nyttiga verktyg och råd för att lyckas med implementeringen av det. Kursen ger även en grundläggande kunskap om uppbyggnaden av standarden, och insyn i relaterade standarder för effektiv kvalitetsstyrning av svetsarbetet.

Anmälningsvillkor

Klicka här för att läsa anmälningsvillkoren.

Kontaktperson

Om du har frågor om kursen, kontakta kursadministratör Nesrin Ari

PDF

Senast ändrad av: Nesrin Ari

 


Målgrupp

Företagsledare, svetsansvariga, produktions- och svetstekniker samt kvalitets- och kontroll- tekniker vid svetsande företag. Kursen är också av stort värde för inköpare och beställare av svetsade produkter.

Kursavgift

Medlem: 5 900 kr
Icke-medlem: 7 400 kr

Priser är exkl. moms.

Anmälan är bindande.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se