Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till AG 47 - Svetsekonomi och produktivitet

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Arbetet består i att:

Samla in, sammanställa och analysera aktuell information inom området. Relevant information om svetsekonomi och produktivitet ska gruppen sprida genom lämpliga kanaler till gagn för verkstadsindustrin. 

Svetsekonomi omfattar traditionella beräkningar, investeringsberäkningar och företagsekonomiska bedömningar. Industrins erfarenhet av olika problemställningar är ett viktigt område som AG 47 ska beakta. En handledning för val av svetsmetod ingår också. 

Kunskap om svetsekonomi och produktivitet, som är av värde för svensk industri, ska spridas i form av:

  • Seminarier
  • Föredrag
  • Tidningsartiklar
  • Utbildningsmaterial
  • Webbaserade verktyg, se Svetsekonomi

Sammansättningen av arbetsgruppen ska vara väl balanserad, d.v.s. bestå av representanter från leverantörer, användare och institutioner.

Gruppen ska initiera forskning och projekt inom området.

Gruppen ska ta upp och diskutera tolkningsfrågor inom området.

Gruppen ska följa internationella diskussioner inom området.

Gruppen sammanträder 2-4 gånger per år, antingen fysiskt eller som webmöte.

Gruppens ordförande är: Dick Skarin, Esab, Göteborg, sekreterare är Peter Norman, Svetskommissionen.

Vill du veta mer om gruppen och kanske delta i dess arbete, kontakta gärna Peter Norman på tel. 08-120 304 09.

Du som är medlem i Svetskommissionen och vill ha kontakt med gruppen, vänligen använd följande länk för att komma till en kontaktformulär.

PDF

Senast ändrad av: Ingela Sterner
16 augusti 2018

 


Kontakt

Sekreterare Peter Norman tel: 08-120 304 09.

Medlemslogin

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se