Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till AGS 445 - Kvalifikationskrav för svetsning

AGS 445 är en arbetsgrupp för standardisering under Svetskommissionens K2 - Standardiseringskommitté (SIS/TK 134 Svetsteknik). Gruppen sammanträder 2-3 gånger per år på Svetskommissionen eller något av medlemsföretagen.

Arbetsgruppens uppgifter

AGS 445 ska behandla frågor som rör prövning av personal, inkl. svetsarprövning, samt procedurkontroll.

AGS 445 ska behandla frågor om mekanisk provning av svets- och lödförband

AGS 445 bevakar införandet av direktiv som berör svetsområdet och dess följder för industrin.

AGS 445 bevakar arbetet inom CEN/TC 121/SC 1 och CEN/TC 121/SC 2, ISO/TC 44/SC 11, CEN/TC 121/SC 8/WG 1 samt ISO/TC 44/SC 10 i den utsträckning det gäller procedurkontroll.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Som medlem i AGS 445 kan Du logga in på SIS LiveLink (AGS 445) för att ta del av de aktuella förslag som gruppen för närvarande behandlar.

Ordförande är Björn Rundcrantz, ÅF-Industry AB. Vill du veta mer om gruppens arbete kontakta gärna Mathias Lundin på telefon 08-120 304 01.

PDF

Senast ändrad av: Ingela Sterner
16 augusti 2018

 


Informera!

En viktig del i arbetsgruppens arbete är att föra ut era resultat och diskussioner. Sätten är många - skriv en artikel till tidningen Svetsen, lägg ut en nyhet här på hemsidan eller skapa ett datablad.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se