Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till AG 49 - Industriell limning

Svetskommissionens arbetsgrupp för industriell limning har funnits sedan 1995.

Arbetsgruppens syfte är att inom teknikområdet vara ett forum för frågor av intresse för svensk verkstadsindustri.

Arbetsuppgifterna är bland annat att:

  • vara informationsspridare, t.ex. genom böcker, tidskriftsartiklar, seminarier
  • medverka till framtagning av standarder
  • initiera forskning
  • initiera och arrangera utbildning

Gruppen träffas två gånger per år på Svetskommissionen eller hos något av medlemsföretagen.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Gruppen ordförande är Johan Jillestam, G A Lindberg AB, Kista. Sekreterare är Per Westerhult, Svetskommissionen

Vill du veta mer om gruppen och kanske delta i dess arbete kontakta gärna Per Westerhult.

Företag som finns representerade i gruppen

G A Lindberg Chemtech AB, Högskolan i Skövde, Barkvall Engineering AB, Scania Hytter, Limprojekt ÅD, Akzo Nobel Bygglim AB, Sapa Heat Transfer AB, Aros Polymerteknik AB, 3M Svenska AB, Kungl. Tekniska Högskolan, Compo AB, Volvo Personvagnar AB, Henkel Norden AB, Limteknikerna i Bromma AB, SIS, Swerea IVF, Swerea Kimab, SSAB EMEA AB, Sika Sverige AB, Exova AB, Bostik AB, EFD Induction,

Expertpanelen

Karin Åhrén, Exova, ingår i Expertpanelen där man som medlem har möjlighet att ställa specifika frågor.

Standardisering

Översikt över standarder för industriell limning tillgänglig för medlemmar

Litteratur för dig som ska börja limma

Checklista för konstruktörer
AG 49, Infoblad, 2013-09-13, Länk för nedladdningPDF (pdf, 69.9 kB)

Checklista för Limningsarbete
Arbetsgrupp 49, Infoblad, 2012-10-19, (2 sidor), Länk för nedladdningPDF (pdf, 181.8 kB)

Limma med kvalitet - en handbok, andra upplagan
Helene Karlsson, IVF-skrift 01803, ISBN 91-89158-41-5 (274 sidor)

Limning av aluminium
Sapa Technology (28 sidor)
Lättillgängligt om aluminiumlimning, med exempel på lim och limningar

Limning av färg- och foliebelagd plåt
SSAB Tunnplåt, 1994 (34 sidor)
Översikt över ett antal lim och beläggningskombinationer

Limning av kallvalsad och metallbelagd plåt
SSAB Tunnplåt, 1997
Översikt över limningsmöjligheter för plåt i leveranstillstånd - utan förbehandling

Härdplaster
Arbetsmiljöverkets Författningssamling, AFS 2005:18, ISBN 91-7930-459-1
Publikationsservice, Solna

Durability of Structural Adhesives
Kinloch, A J/Edt - Applied Science Publishers, London 1984,
ISBN 0-85334-214-8 (360 sidor)

Handbook of Aluminium Technology and Data
J. Dean Minford, Marcel Dekker Inc, New-York*Basel*Hongkong, 1993 (744 sidor)
Samlad kunskap och data om aluminiumlimning, med bl a 4686 referenser

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
26 juni 2019

 


Bli medlem

Ordförande Per Westerhult, 08-120 304 03.

Medlemslogin

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se