Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

AG 11 Möten och program

Arbetsgruppens uppgifter

  • AG11 svarar för program och arrangemang av kommissionens medlemsmöte - Fogningsdagarna - som anordnas varje vår.
  • De planerar SLM (Svetslärarmötet) och delar av Elmia Svets och Fogningsteknik.

Genom att logga in som medlem visas en meny till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Ordförande Mathias Lundin, tel: 08-120 304 01 och tekniksekreterare Hosse Larizadeh, tel: 08-120 304 07.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
24 januari 2017

 


Kontakt

Ordförande Mathias Lundin
08-120 304 01.

Tekniksekreterare Hosse Larizadeh,
08-120 304 07.

Medlemslogin

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se