Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Nyfiken på 3D-printing?

Är additiv tillverkning färdigt för högvolymproduktion i industrin och kan du tjäna pengar på metoden? Svaren på detta får du under detta endagarsseminarium. [...]

Nominera dina favoriter

I samband med Svetslärarmötet (11-12 januari 2018) kommer vi att dela ut ett stipendium till årets bästa IW-elev, svetslärare och IW-utbildare. [...]

SS-EN ISO 15614-1:2017

Ny utgåva av standarden för svetsprocedurkontroll SS-EN ISO 15614-1:2017 fastställdes i juli.  Kvalificering av svetsprocedrer och styrning av tillverkningen med svetsdatablad är viktiga pusselbitar vid kvalitetssäkring för svetsning . [...]

Sammanhållen yrkesutbildning

Det svenska utbildningssystemet ska möjliggöra ett livslångt lärande och skapa förutsättningar för utbildning och bildning. Svetskommissionen är med och utvecklar detta på uppdrag av regeringen via Skolverket. [...]

Svetskommissionen på Stålbyggnadsdagen

Gasmetallbågsvetsning utifrån 1090, svetsnyheter i 1090 och skillnaden mellan diplom och intyg kommer Svetskommissionen att prata om torsdagen 26 oktober. [...]

Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet. Halverad avgift för små företag under 2017!

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se