Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Prata med Sonja di Gleria

Det mesta hon skriver hamnar i tidningen Svetsen. Några smakprov på det hittar du på den här sidan. [...]

Fråga Peter Norman

Oftast får ni ju utfärda intyg. Men det finns en del undantag som du hittar här på hemsidan. [...]

Hur lockar vi unga till industrin?

I en undersökning som tankesmedjan Automathink gjort ansåg 73 % att utmaningen vad gäller rekrytering är att få unga att vilja arbeta inom industrin. [...]

Hur ser framtidens industri ut?

Utvecklingen inom industrin går framåt, vilket förändrar arbetsuppgifterna. Då gäller det att hänga med och uppdatera sina kunskaper . [...]

Styrelsemöte

29 maj har vi ett sista styrelsemöte innan sommaren, där vi pratar om Svetskommissionens strategi, utbildning och kompetenssäkring av svetsande industri. [...]

Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet. Halverad avgift för små företag under 2019!

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se