Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Påverkansenkät

Svetskommissionens Styrelse gör årligen en översikt av Svetskommissionens strategi för att uppnå vision, idé och mål. Vi är mycket tacksam om du som medlemsrepresentant har möjlighet att lägga 5 minuter på att ge input och diskussionspunkter till denna styrelsepunkt. Inga frågor är obligatoriska, alla svar är mycket välkomna. Ta chansen att påverka.


Gradera vilken fokus Svetskommissionen bör ge respektive verksamhet
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 Litet fokus 2 3 4 5 Stort fokus
Säkerställa bra grundutbildning för svetspersonal

Fortbildning, Kursverksamhet

Nätverkande och arbetsgrupper

FoU inom fogningsområdet och spridning av forskningsresultat

Standardisering och info om standarder

Mässor, seminarier och event

Informationsspridning: vägledningar, tidningen Svetsen, sociala media

Branschföreträdare: påverka förutsättningarna för svetsning i Sverige

Rådgivning

Gradera frågor/områden som Svetskommissionen bör fokucera på
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 Litet fokus 2 3 4 5 Stort fokus
Hälsa och säkerhet vid svetsning

Svetsautomation

Användning av nya avancerade material

Kvalitetsteknik

Funktionsstabilitet hos svetsade konstruktioner

Ökad användning av simulerings- och beredningsverktyg

Digitalisering av svetsverkstäder

Additiv tillverkning

Svetsekonomi

Till vilken grad upplever du detta som hot?
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 Liten vikt 2 3 4 5 Stor vikt
Outsourcing av jobb till utlandet

Brist på kompetenta svetsare/operatörer

Brist på kompetenta svetsspecialister, -tekniker, -ingenjörer

Konjunkturen

Politisk vilja och förmåga att stödja svensk industriSenast ändrad av:

Mathias Lundin


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se