Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Tillsatsmaterial för svetsning

Figuren nedan beskriver systemet för tillsatsmaterialstandarder. En stor grupp standarder är de som beskriver indelning av tillsatsmaterial. Dessa syns i övre halvan av den detaljerade översikten. Titlarna för respektive standard finns i listan över utgivensvensk standard. För standardiseringsarbetet och Elektrodportalen© med CE-märkta tillsatsmaterial ansvarar AGS 443. Se även upplysningsblad för skyddsgaserPDF (lösenord)

Systemet med tillsatsmaterialstandarder:

Anm: När man följer och hävdar överensstämmelse med standard är det väsentligt att man har tilgång till den aktuella standarden. Standarder finns tillgängliga via www.sis.se

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin
13 juni 2018

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se