Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Tidningen Svetsen

Svetsen innehåller artiklar och notiser om forskning och utveckling, intressanta tillämpningar, reportage och nyheter inom fognings- och skärområdet.

Fortlöpande information publiceras från Svetskommissionens arbetsgrupper. Experterna i de olika grupperna följer och deltar aktivt i den tekniska utvecklingen inom området.

Med det senaste om fogning

Svetsen bevakar även fogningsområdet inom och utom Europa med tanke på den snabba internationella utvecklingen som sker. Information från IIW och EWF har här en väsentlig betydelse.

Nå din målgrupp

Tidningen är ett utmärkt sätt för företag och institutioner med koppling till området att presentera sina produkter och sin verksamhet på, samt en bra väg att knyta kontakter med expertis inom området.

Svetsen startade 1942 och är Nordens äldsta facktidskrift inom fogningsområdet. Den bevakar utvecklingen och sprider kunskap och erfarenheter från hela världen.

Tidningen ägs gemensamt av Svetstekniska Föreningen och Svetskommissionen och når ut till verksamma inom verkstadsindustri, järn- och stålverk, metallverk, tekniska högskolor och andra institutioner för utbildning.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
17 juli 2019

 


Kontakt Svetsen

Om du vill veta mer, ta kontakt med redaktören Sonja di Gleria, 08-120 304 04.

Annonshuset

Vill du boka annons i tidningen är det Patrik Swenzén, 070-654 33 32 som du ska prata med.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se