Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Vision, verksamhetsidé och mål

Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen. Vi har omkring 400 medlemsföretag som arbetar med svetsning och sammanfogning. Dessa bildar ett nätverk med drygt 400 experter fördelade på ett 30-tal arbetsgrupper. 

Vår vision

Svetskommissionen ska vara det ledande forumet för information, kunskap och  samarbete inom fogningsområdet.

Vår verksamhetsidé

Svetskommissionen är en nationell kunskapsresurs och branschföreträdare med ett väl fungerande nätverk för teknik, forskning, information, utbildning och standardisering inom området sammanfogning. Våra medlemmar får genom oss aktuell kunskap och påverkansmöjligheter, och därmed ökad konkurrenskraft.

Våra mål

 • Service och kvalitet - Att leverera information och tjänster med hög kvalitet och i rätt tid till medlemmarna och andra intressenter
 • Nätverk och kunskapsutbyte - Att verka för utbyte av kunskaper och erfarenheter genom att upprätthålla ett väl fungerande nätverk, och i detta bidra till en positiv miljö som uppmuntrar till bestående verksamhet
 • Bästa förfarande (Best practice) - Att sprida information om internationellt antagna riktlinjer och rekommendationer samt leverera tekniklägesrapporter
 • Resurser - Att förstärka Svetskommissionens finansiella bas genom fler medlemmar och intäktskällor, för att kunna uppfylla intressenternas krav och önskemål
 • Marknadsföring och informationsspridning - Att förbättra såväl marknadsföring som informationsspridning med fler och moderna kanaler till intressenternas nytta
 • Utbildning och kompetensutveckling - Att initiera och vidareutveckla internationellt harmoniserade utbildningar. Att driva kvalificerad seminarie- och kursverksamhet inom hela fogningsområdet
 • Miljö - Att verka för en utveckling av en uthållig miljö
 • Standardisering - Att driva utvecklingen av internationell och europeisk standard och bistå svensk industri med införandet
 • Forskning och utveckling - Att samordna svensk forskning inom fogningsområdet

Kärnvärden

Vår verksamhet kännetecknas av tre kärnvärden:

 • Öppenhet
 • Förtroende
 • Engagemang
PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
03 oktober 2017

 


Värdeord

Öppenhet, förtroende och engagemang är tre ord som kännetecknar våra kontakter med omvärlden.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se