Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Visuell kontroll av svets

Målet med kursen är att ge deltagarna kunskap att självständigt utvärdera kvaliteten hos svetsförband enligt kravstandarden SS-EN ISO 5817 och EN ISO 6520 med hjälp av visuell kontroll .

Kursen beskriver teoretiskt hur man hanterar de standarder som styr när vi visuellt bedömer en svets.Det innebär mätning av form och dimensioner samt syning och bedömning av diskontinuiteter. Det är den mest grundläggande formen av oförstörande provning. Det finns även krav i det nya regelverket för stålkonstruktioner, EN 1090-2, att alla svetsar som produceras ska synas visuelt till 100%.

Innehåll

Kursen går igenom svetsbeteckningarnas innebörd och deras tillämpningar, svetsdiskontinuiteter (kännetecken och bakomliggande orsaker), SS-EN ISO 5817, SS-EN ISO 6520 standarden för visuell kontroll av svetsförband och Klassificering av diskontinuiteter och formavvikelser, SS-EN 970, kännedom om mätdon/mätteknik samt rutiner för rapportering.

Kursen avslutas med skriftligt prov och examinering. Examineringen leder till ett intyg som företaget kan använda för att uppfylla kraven i ISO 3834 och EN 1090 avseende syning.

Kurslitteratur

SIS Handbok 531:2015 utgåva 7 är obligatorisk litteratur på kursen. Den ingår inte i priset för kursen och måste beställas separat.

Ta med mätverktyg för visuell kontroll, om du har, det behövs i de praktiska övningarna. Har du inte kan du beställa i vår webbshop.

Program

Programmet kommer inom kort.

Viktig information

Praktiska upplysningar

PDF

Senast ändrad av: Peter Hjertsson
19 oktober 2017

 


Målgrupp

Svetsare, kontrollanter, avsynare, svetstekniker, konstruktions- och inköpspersonal

Kursavgift

Ordinarie: 5 300:-
Medlemmar: 4 000:-

Priser är exkl. moms.

Anmälan är bindande.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se