Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Anmälningsvillkor och upplysningar

Det är viktigt att du läser detta innan du anmäler dig till en kurs.

Medlemsrabatt

Medlemsföretag i Svetskommissionen får ett lägre pris på kursavgifter och litteratur.

Pris

Information om vad kursen kostar finns under respektive kurs. Viss dokumentation, lunch och kaffe ingår.

Anmälan

Anmälan är bindande. Ange faktureringsadress om annan än företagsadressen, samt eventuellt beställnings– eller inköpsnummer. Det är beställarens ansvar att tillhandahålla korrekt beställningsunderlag.

Anmäl dig till våra kurser direkt här på hemsidan. Anmälan kan du även skicka till Svetskommissionen, Box 5073, 102 42 Stockholm.

Bekräftelse

När du skickat in din anmälan, får du ett kvitto via e-postadressen du angivit. Har du inte fått det, kontakta Åsa Malmqvist.

Bekräftelse får du senast en vecka före kursstart. Är kursen fulltecknad meddelar vi detta, och ger dig förtur till nästa kurstillfälle.

Betalningsvillkor

Betalning mot faktura 30 dagar netto. Kurspriser är exklusive moms. Faktura skickas innan kursstarten.

Kurslitteratur

Vissa kurser har obligatorisk kurslitteratur. Oftast kan du beställa den hos oss i samband med din anmälan.

Hotell

Vi ger förslag på lämpliga hotell i samband med kurs men du får själv boka rum. Eventuell kostnad vid avbeställd logi står du själv för.

Överlåta kursplats

Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att meddela vår kursansvarig.

Inställd kurs

Svetskommissionen äger rätten att ställa in kurser om det är för få anmälda. Om vi ställer in en kurs du betalat för krediteras du det inbetalda beloppet.

Ändringar

Svetskommissionen reserverar sig för ändringar i programmet, exempelvis byte av talare eller lokal.

Avbeställning

Avbeställer du kursen efter bekräftelse tar vi ut en administrativ avgift på 500 kr fram till två veckor före kursdagen. Om du avbokar en till två veckor före kursstart debiterar vi halv kursavgift. Vid avbokning inom en vecka innan kursstart eller om du uteblir debiterar vi hel kursavgift. Avbokning ska göras skriftligt. Självklart kan någon annan på ditt företag ta din plats om du är förhindrad att delta.

Kursintyg

Du får ett intyg eller utbildningsbevis efter genomgången kurs. Om kursen avslutas med examinering får de med godkänt resultat ett intyg efter kursen, andra får ett deltagarbevis på att man har gått kursen.

GDPR

Dina uppgifter behandlas och hanteras i enlighet med GDPR. Läs mer om vår policy kring GDPR här.

Fotografering och filmning

Vi kan fotografera och filma på våra evenemang. Detta kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat material.

Kursansvarig

Åsa Malmqvist är kursansvarig och svarar gärna på frågor om kurser, konferenser, anmälan och tar emot önskemål/synpunkter på framtida kurser. Du når henne också på 08-120 304 07.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
06 februari 2019

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Roadmap 2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se