Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Till er som utbildar

Tack till er som är med i arbetet att utbilda enligt det internationella systemet. Det förbättrar utbildningen för de som ska arbeta inom industrin imorgon. Utan er skulle vårt arbete vara omöjligt!

Nyheter

Från och med den 7 maj 2019 kommer två förändringar att ske som kan påverka er verksamhet i både större och mindre grad.

Ny prislista

Ny prislista för de internationella diplomutbildningarna. De nya priserna berör kostnader för diplom, certifikat, examinering och revisioner. Prishöjning i linje med konsumentprisindex och arbetskraftskostnadsindex gäller generellt men vissa justeringar har även gjorts för att täcka faktiska kostnader. Priserna har beslutats av styrelsen för de internationella utbildningarna och de träder ikraft den 1 juli. Prislistan hittas i kvalitetshandboken Kap 4, bil 3.

Nya regler

Nya regler för IW-utbildare. De nya reglerna berör krav på svetslärarens svetsarprövningsintyg samt utbildarens kvalitetshandbok.

Precis som tidigare måste svetsläraren initialt uppvisa svetsarprövningsintyg som är utfärdade av ackrediterat tredjepartsorgan för metoder och lägen som skolan vill ha godkännande för. Förändringen berör förnyelse och förlängning. En oberoende granskare ska utses och föras in i utbildarens kvalitetssystem. Oberoende granskare kan till exempel vara annan, av Svetskommissionen godkänd, svetslärare eller ackrediterat organ. Den oberoende granskaren övervakar svetsarprövningen och utfärdar svetsarprövningsintyg. Efter godkänd prövning ska provbitar sparas till nästkommande revision.

Vill du bedriva en diplomutbildning?

Du kan ansöka till Svetskommissionen om att bli en av våra godkända utbildare. Att vara godkänd av Svetskommissionen ses som kvalitetsstämpel och är ett bevis på en utbildning som håller internationellt hög standard.

Kontakta oss och skicka in en ansökan tillsammans med aktuell dokumentation kring utbildningen. Efter godkänd granskning kan ni få starttillstånd. Efter att utbildningen startat kommer en representant från Svetskommissionen ut till er och gör en ingående kvalitetsrevision. När alla eventuella avvikelser är åtgärdade kan ni bli godkända utbildare. Titta på hur ansökan ser ut genom länken nedan:

Ansökan om att bedriva högre internationell diplomutbildningPDF

Ansökan om att bedriva utbildning till internationell svetsare, IWPDF

Ansökan om att bedriva EWF-utbildningPDF

Riktlinjer och regler för IIW/EWF-utbildningarna

Här laddar du ner gällande utbildningsriktlinjer för de internationella (IIW) och europeiska (EWF) utbildningarna (Speciellt lösenord för utbildare krävs.)

IIW:s regeldokument

Här laddar du ner IIW:s regeldokument 001 (rev 5-14)PDF som är det övergripande kvalitetsstyrande dokumentet för utbildningarna. Del tre och fyra styr utbildning och examinering. (Speciellt lösenord för utbildare krävs.)

Kvalitetshandbok IIW-/EWF-utbildningarna

Godkända utbildningsanordnare, examinatorer och övrig behörig personal inom IIW-/EWF-utbildningarna kan ladda ner Svetskommissionens kvalitetshandbok (Speciellt lösenord för utbildare krävs.)

Vi göra vårt bästa för att stödja er och har samlat viktig information här. Är det något du saknar eller har du andra synpunkter, hör av dig till någon av oss som har hand om de internationella svetsutbildningarna

Elisabeth Egerblom

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
08 juni 2020

 


Authorised Nominated Body, ANB Sweden

 

Mer information

Kontakta Elisabeth Egerblom eller Marie-Louise Enerlöv på Svetskommissionen för IW- och diplomfrågor, tel: 08-120 304 08.

Gäller frågorna vår egen kursverksamhet är det Nesrin Ari du ska prata med.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se