Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Inom svetsbranschen ökar behovet av gedigen och styrkt kompetens och krav på internationellt kunskapsbevis blir allt vanligare. Höga krav på produktkvalitet och snabbhet i produktframtagning blir en allt viktigare konkurrensfaktor. För konstruktörer gäller att snabb kunna utföra överslagsberäkningar och till kunden förmedla kunskap om hur svetsade konstruktioner beter sig under olika belastningar.

Målgrupp

Konstruktion, beräkning, produktutveckling, kontroll och provning samt svetsansvariga och personer med IWE, IWT eller IWS-diplom.

Tid och plats

Hör av dig till utbildaren. Till info och anmälan.

Utbildare

Weld on Sweden i Växjö.

Utbildningen uppfyller kraven från International Institute of Welding, IIW, vilket garanterar gedigen kunskap och utbildningskvalitet.

Efter genomförd utbildning och godkänd examinering utfärdar Svetskommissionen diplomet "International Welded Structure Designer, IWSD".

Avgift

74 000 kr för IWSD-S (fyra moduler) och 55 500 för IWSD-C (tre moduler) eller 119 500 för både IWSD-S och IWSD-C till samma person.

Examineringsavgiften är 5 100 kr för IWSD-S, 7 100 kr för IWSD-C eller 8 100 kr för IWSD-S och IWSD-C till samma person. Examineringsavgiften faktureras av Svetskommissionen i samband med examinering.

Personer med IWS, IWT eller IWE-diplom får rabatt på kursavgiften.

Inträdeskrav

För IWSD-C, något av alternativen:

 • 4-årigt tekniskt gymnasium. 
 • ingenjör eller tekniker från motsvarande äldre minst 3-åriga teoretiska utbildning. 
 • examen från 1- eller 2-årig teknikerutbildning efter avslutad naturvetenskaplig gymnasieutbildning. 

  Dessutom rekommenderas att eleven har matematikkunskaper på högskoleingenjörsnivå.

För IWSD-S, något av alternativen:

 • Tre års svetsrelaterad yrkeserfarenhet samt någon av utbildningarna:
  - Gymnasieskolans industriprogram med svetsinriktning
  - Verkstadsskola 2 år, plåt och svetslinje 

 • Dessutom rekommenderas att eleven har matematikkunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs matematik D.

Den som har IWE-, IWT- eller IWS-diplom behöver inte läsa modul 1 och 7 men måste delta i examineringen.

Den som inte uppfyller antagningskraven kan delta i kursen men får inte examineras.

Framtida jobb

IWSD-kompetens och internationellt diplom stärker dig i din roll som konstruktör av svetsade produkter. Den innebär att företaget kan visa att man har välutbildade medarbetare.

Innehåll

IWSD-S består av fyra moduler enligt nedan:

 • Modul 1: Svetsteknik
 • Modul 2: Hållfasthetslära
 • Modul 3: Konstruktioner av svetsade produkter
 • Modul 7: Tillverkning, kostnader, kvalitet och kontroll

IWSD-C består av tre moduler enligt nedan:

 • Modul 4: Konstruktion och svetsförband
 • Modul 5: Konstruktion av svetsade plåtstrukturer
 • Modul 6: Design for Purpose of Welded Structures

Varje modul består av 25 lektionstimmar och genomförs under en tredagarsträff.

Träffar IWSD-S: Mån-tors vecka 40, 44 & 48 – 2020

IWSD-C: Mån-ons vecka 2, 6 & 10 – 2021

Plats: Weld on Sweden, Videum Science Park, Växjö

Utbildningslängd

12 dagar för IWSD- och ytterligare 9 dagar för IWSD-C. Examinering med 1 dag per nivå tillkommer.

Ansökningstid

Hör av dig till utbildaren.

Praktisk info

Kursen avslutas med en tentamen. Kursavgiften inkluderar kursböcker, digitalt material och förtärning.

Seminarium - svetsingenjör (Youtube)

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström
22 september 2020

 


Mer information

För ytterligare information, kontakta Ali Bahrami på Weld on Sweden eller Elisabeth Egerblom hos Svetskommissionen, tel: 08-120 304 02

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se