Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Framtiden som svetsingenjör ser ljus ut - just nu är efterfrågan på svetsingenjörer mycket större än tillgången. IWE-utbildningen ger dig en bred och gedigen kunskap som väl förbereder dig för ett arbete som till exempel svetsansvarig.

En svetsad kvalitetsprodukt med säkerhetskrav måste vara allt igenom rätt. Den ska vara rätt konstruerad, utförd i rätt material, svetsad på rätt sätt och rätt provad. De tre utbildningarna internationell svetsingenjör, IWE, internationell svetstekniker, IWT, och internationell svetsspecialist, IWS, ger kunskap om alla delarna i kvalitetskedjan. Alla tre har samma bredd men skiljer sig åt i hur djupt man tränger i de olika områdena. IWE-utbildningen ger den djupaste kunskapen.

Tid och plats

Nästa kurs startar i januari 2021 vid i Stockholm.

Kursanordnare

Utbildningen genomförs av Svetskommissionen, Swerim och KTH i samarbete. Utbildningen sker på KTH med Joakim Hedegård som kursansvarig. Liksom tidigare år drivs undervisningen gemensamt för både KTH:s egna elever som läser till civilingenjör och för externa elever.

Avgift

Totala avgiften för externa elever (inklusive IWE-diplom) är 145 400 kr + moms. Av dessa faktureras 139 000 kr vid kursens start och 6 400 vid utfärdande av IWE-diplom. Kursen är studiemedelsberättigad.

Medlemmar i Svetskommissionen får en rabatt på kursavgiften på 5%. Om ditt företag sponsrar utbildningen får ni rabatt beroende på sponsornivå. Kontakta Mathias Lundin för mer information.

Inträdeskrav

Internationell svetsingenjör, IWE
I Sverige är inträdeskravet en utbildning till högskoleingenjör eller högre. Alltså som lägst Bachelor of Science, B.Sc.

Framtida jobb

Framtiden ser ljus ut - just nu är efterfrågan på svetsingenjörer större än tillgången. Som internationell svetsingenjör kan du bland annat vara svetsansvarig i ett företag med omfattande svetsproduktion och höga säkerhetskrav. Du kan arbeta med allt från svetsprocedurkvalificeringar till kompletta svetstekniska lösningar.

Innehåll

Svetsteknologi allmän kurs, 6 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om vanliga
svetsmetoder, material och vad som händer när man svetsar i
materialen. Kursen innehåller grundläggande hållfasthetslära.

Svetsteknologi fortsättningskurs, 6 hp

Kursen ger ytterligare kunskaper om metoder, material och
defektuppkomst och olika sensibiliseringstyper. Kursen innehåller
grundläggande kunskap i brottmekanik.

OFP, oförstörande provning, 3 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om vanliga
metoder för oförstörande provning, deras funktion och applikationsområde.

Högre kurs, modul 1, 6 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper om svetsmetoder, processernas
funktion och prestanda.

Högre kurs, modul 2, 6 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper om konstruktionsmaterial.

Högre kurs, modul 3, 6 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur man ska dimensionera
svetsförband, lastpåverkan i konstruktioner och svetsbeteckningar.

Slutkurs mot IWE/IWT, 6 hp

Kursen ger kunskaper om kvalitetssäkring, viktiga standarder och goda exempel på hur man löst materialval och fogningsteknik i olika applikationer.

Utbildningslängd

Två terminer. Utbildningen sker delvis på distans. Kursen löper hela läsåret med undervisning på KTH i genomsnitt varannan vecka, torsdag-fredag.

Ansökningstid

Ansökan skickas till Svetskommissionen senast 30 november 2020. I mån av plats kan antagning ske efter sista ansökansdag. Intresseanmälan mottages löpande under året.

Praktisk info

Kurslitteratur köps till rabatterat pris via KTH. Examinering sker i form skriftliga och muntliga prov. För slutexamineringen svarar Svetskommissionen. När alla delkurser och slutprovet är avklarat utfärdar Svetskommissionen diplom.

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Egerblom
05 oktober 2020

 


 

Authorised Nominated Body, ANB Sweden

 

Mer information

För ytterligare information, kontakta Joakim Hedegård hos Swerim eller Jonas Saarimäki hos Svetskommissionen

KTH Swerea Kimab

Tack till våra sponsorer som gör utbildningen möjlig!

Sponsorer för IWE-utbildningen

Esab AB

Force Technology Sweden AB

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se