Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Antagningskrav till internationella diplomutbildningar

På denna sida finns antagningskrav till olika diplomutbildningar samlade. Vad kan du utbilda dig till i dag? Vad behöver du eventuellt komplettera med för att kunna läsa vidare? Mer information återfinns under respektive utbildning.

Utbildning till svetsare, IW

Svetskommissionen som branschorganisation rekommenderar att man väljer en utbildare som är kvalitetsgranskad och godkänd via Svetskommissionens oberoende revisorer. De utbildarna är behöriga att utbilda mot internationell svetsare – IW.

Utbildningen består av teori och praktik på en nivå som ska ge de bästa förutsättningarna att snabbt komma in i arbetet hos en framtida arbetsgivare. Svetsutbildningen kan ge både IW-diplom och svetsarprövningsintyg för de metoder, material och nivåer man väljer att satsa på.

Antagningskrav

 • Inga formella förkunskaper. Dock finns i dagsläget teoridelen bara på svenska.

Utbildning till svetsspecialist, IWS

Rollen som svetsansvarig eller svetslärare på en yrkesutbildning kräver gedigen yrkesvana. Men också en förståelse för själva svetsprocessen. Som utbildad till internationell svetsspecialist får du en mycket bra teoretisk grund och kvalificerar dig att arbeta med tillsyn vid svetsning.

Antagningskrav

Det finns flera ingångsvägar till utbildningen.

 • 5 års svetsrelaterad yrkeserfarenhet samt avslutad grundskola och inträdesprov. Minimum ålder 23 år.
 • 3 års svetsrelaterad yrkeserferenhet samt
  • avslutad utbildning på industritekniska programmet med inriktning svets.
  • eller motsvarande äldre gymnasial yrkesutbildning med inriktning svets.
  • eller motsvarande utbildning via Komvux eller arbetsmarknadsutbildare med IW-inriktning.

Utbildning till svetsingenjör, IWE, och svetstekniker, IWT.

Svetsingenjörsutbildningen finns som inriktning för studerande på civilingenjörsprogrammet på KTH. Externa elever antas via Svetskommissionen till både svetsingenjörs- och svetsteknikerutbildningen. Utbildningen är lika för båda nivåerna men behörighetskrav och examinering skiljer sig åt.

Antagningskrav IWE

 • Bachelor of Science, högskoleingenjör, eller högre.

Antagningskrav IWT

 • 4-årigt tekniskt gymnasium.
 • eller ingenjör eller tekniker från motsvarande äldre minst 3-åriga teoretiska utbildning.
 • eller examen från 1- eller 2-årig teknikerutbildning efter avslutad naturvetenskaplig gymnasieutbildning.
 • eller NY: IWS-diplom samt därefter minst 6 års yrkeserfarenhet på hög teknisk nivå inom 8 år från diplomets utfärdande samt skriftligt inträdesprov.

Utbildning till svetskonstruktör, IWSD

Som konstruktör av svetsade produkter är kunskaper om svetsens inverkan på konstruktionen avgörande för produktkvalitet och produktivitet. Behovet av att vidareutbilda Sveriges konstruktörer är stort och allt fler företag ser detta som en del av riskhantering. Något som också lyfts i ISO 9001:2015.

Antagningskrav IWSD-S (Standard)

 • 3 års svetsrelaterad yrkeserferenhet samt
  • avslutad utbildning på industritekniska programmet med inriktning svets.
  • eller motsvarande äldre gymnasial yrkesutbildning med inriktning svets
 • Dessutom rekommenderas att eleven har matematikkunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs matematik D.

Antagningskrav IWSD-C (Comprehensive)

 • 4-årigt tekniskt gymnasium.
 • eller ingenjör eller tekniker från motsvarande äldre minst 3-åriga teoretiska utbildning.
 • eller examen från 1- eller 2-årig teknikerutbildning efter avslutad naturvetenskaplig gymnasieutbildning.
 • Dessutom rekommenderas att eleven har matematikkunskaper på högskoleingenjörsnivå.

Utbildning till svetsinspektör, IWI

En roll som kan underlätta mycket på ett företag med svetsande verksamhet är svetsinspektörens. Innan svetsningen påbörjas kontrolleras grundmaterial, tillsatsmaterial, svetsprocedurer och svetsarnas behörighet. Andra parametrar att kontrollera är fogutformning, värmebehandling och övriga förberedelser samt att övervakning sker under svetsning. Inspektören ska sedan ha kunskap att avgöra vilka fogar som ska kontrolleras med vilka OFP-metoder, kunna analysera resultaten och rapportera.

Antagningskrav IWI-S (Standard)

 • IWS-diplom ger behörighet för antagning direkt till inspektionsdelen av utbildningen. Saknas IWS-diplom krävs samma behörighet som för antagning till IWS. Se ovan. Då måste även en svetsteknologidel läsas.

Antagningskrav IWI-C (Comprehensive)

 • Lägst IWT-diplom för antagning till svetsinspektionsdelen.

 

Lycka till. Du är efterfrågad. 

PDF

Senast ändrad av: Marie-Louise Enerlöv
28 oktober 2019

 


Authorised Nominated Body, ANB Sweden

 

Karriär

För ytterligare information, kontakta respektive utbildare eller Elisabeth Egerblom hos Svetskommissionen, tel: 08-120 304 02

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se