Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Är du upphandlare av svetsutbildning?

Branchens krav på utbildning av svetsare är IW. Det innebär att utbildning av svetsare i Sverige ska bedrivas enligt utbildningsriktlinjen för IW (International Welder) på en godkänd IW-skola med kvalitetssäkrad verksamhet. Efter genomgången utbildning kan deltagaren kalla sig yrkessvetsare.

Mer om kompetens utöver yrkessvetsare finns längst ner på denna sida.

Kvalitetssäkringen innebär att en kontroll sker gentemot riktlinjens krav på lokaler, lärare, utrustning, läromedel, utbildningsupplägg, uppföljning, examinering, struktur etc, som ska vara systematiskt genomarbetat av skolan och ingå skolans kvalitetssystem.

Krav vid upphandling av vuxen- och arbetsmarknadsutbildning av svetsare

I upphandlingsunderlaget för svetsutbildning bör följande ingå:

 • Utbildaren ska vara godkänd IW-skola eller ha inlett en ansökan och ha starttillstånd för IW-utbildning
 • Om utbildningsnivån uppnås ska diplom utfärdas för den högsta utbildningsnivå som eleven uppnår i varje svetsmetod (alt. minst en svetsmetod)
 • De kurser som ska ingå alternativt den studieplan som ska följas, och som berör även lämpliga/nödvändiga kurser som inte är ren sammanfogningsteknik

Angående kurser för kommunal vuxenutbildning

En gymnasieutbildning för svetsare innehåller kurser, utöver svetskurser, som är nödvändiga för att kunna jobba som svetsare inom modern industri. Det är önskvärt att se till att följande kurser från Industritekniska programmet eller motsvarande finns med i utbildningsprogrammet för svetsare:

Grundläggande kurser:

 • Avhjälpande underhåll 1
 • Människan i industrin 1 (arbetsmiljö och säkerhet)
 • Tillverkningsunderlag 1 (inkluderar ritningsläsning)
 • Materialkunskap 1 (inkluderar plåtbearbetning)

För svetsteknik:

 • Svets Grund
 • Kälsvets 1 och 2*
 • Stumsvets 1 och 2*
 • Materialkunskap 2
 • Tillverkningsunderlag 2
 • Rörsvets 1 och 2*

​*metod väljs efter intresse och behov (MMA, MIG/MAG, TIG). Kälsvets ger tillträde till stumsvets som i sin tur ger tillträde till rörsvets. Kälsvetskurserna upprepas för olika metoder alternativt kan man välja att gå till nästa nivå med samma metod.

Nationella yrkespaket

Två nationella yrkespaket för svets har tagits fram. Yrkespaketen har inriktning mot plåtsvets respektive rörsvets och är på 1 400 gymnasiepoäng vardera. De är tillämpbara för utbildning som startar efter 30 oktober 2022.

Angående validering

Validering av kompetens sker för personer som redan är yrkesverksamma eller personer med yrkesidentitet. Validering är inte detsamma som utbildning. Däremot kan validering med fördel användas inför eventuella utbildningsinsatser. Validering är en systematisk kontroll ("test") av kompetens (kunskaper, färdigheter, självständighet & ansvar) mot en förutbestämd kvalifikation. Kvalifikationen, liksom testet, är moduluppbyggd.

Om validanden:

 • klarar hela valideringen (alla moduler) utfärdas ett Kompetensbevis;
 • underkänns i vissa moduler utfärdas ett Valideringsintyg där det framgår vad validanden ska komplettera för att nå ett Kompetensbevis

För svetsare finns valideringsnivåerna Svets VIT, GRÖN, BLÅ och SVART.

Ställ krav på utbildare vid upphandling

Det är väsentligt för branschen, svensk industri och skattebetalarna att utbildnng av svetsare sker efter en effektiv och systematisk modell.

Mer om svetskompetens utöver utbildning till svetsare

Utöver utbildning av svetsare innehåller branschens utbildningssystem även andra kompetenser, t.ex. svetsspecialister (IWS), svetstekniker (IWT), svetsingengör (IWE) och flera andra. Lär mer här. Flera av dessa utbildningar har varit aktuella vid omställningsstöd.

Dessa utbildningar kan också upphandlas av godkända utbildare/skolor.

 

 

 

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Öhman

 


Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter på de internationella utbildningarna eller upphandling av svetsutbildning? Kontakta ANB Sverige 

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se