Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Är du upphandlare av svetsutbildning?

Branchens krav på utbildning av yrkessvetsare är IW. Det innebär att utbildning av yrkessvetsare i Sverige ska bedrivas enligt utbildningsriktlinjen för IW (International Welder) på en godkänd IW-skola med kvalitetssäkrad verksamhet.

Mer om kompetens utöver yrkessvetsare finns längst ner på denna sida.

Kvalitetssäkringen innebär att en kontroll sker gentemot riktlinjens krav på lokaler, lärare, utrustning, läromedel, utbildningsupplägg, uppföljning, examinering, struktur etc, som ska vara systematiskt genomarbetat av skolan och ingå skolans kvalitetssystem.

Krav vid upphandling av vuxen- och arbetsmarknadsutbildning av svetsare

I upphandlingsunderlaget för svetsutbildning bör följande ingå:

 • Utbildaren ska vara godkänd IW-skola eller ha inlett en ansökan och ha starttillstånd för IW-utbildning
 • Om utbildningsnivån uppnås ska diplom utfärdas för den högsta utbildningsnivå som eleven uppnår i varje svetsmetod (alt. minst en svetsmetod);
 • De kurser som ska ingå alternativt den studieplan som ska följas, och som berör även lämpliga/nödvändiga kurser som inte är ren sammanfogningsteknik

Angående kurser för kommunal vuxenutbildning

En gymnasieutbildning för svetsare innehåller kurser, utöver svetskurser, som är nödvändiga för att kunna jobba som svetsare inom modern industri. Det är önskvärt att se till att följande kurser från Industritekniska programmet eller motsvarande finns med i utbildningsprogrammet för svetsare:

Grundläggande kurser:

 • Industritekniska processer 1
 • Avhjälpande underhåll 1
 • Produktionskunskap 1
 • Människan i industrin 1 (arbetsmiljö och säkerhet)
 • Produktionsutrustning 1
 • Datorstyrd Produktion 1
 • Tillverkningsunderlag 1 (inkluderar ritningsläsning)

För svetsteknik:

 • Materialkunskap 1 (inkluderar plåtbearbetning)
 • Svets Grund
 • Kälsvets 1 och 2*
 • Stumsvets 1 och 2*
 • Materialkunskap 2
 • Tillverkningsunderlag 2
 • Rörsvets 1 och 2*

​*metod väljs efter intresse och behov (MMA, MIG/MAG, TIG). Kälsvets ger tillträde till stumsvets som i sin tur ger tillträde till rörsvets. Kälsvetskurserna upprepas för olika metoder alternativt kan man välja att gå till nästa nivå med samma metod.

Angående nationellt yrkespaket

Två nya nationella yrkespaket för svets har tagits fram. Yrkespaketen har inriktning mot plåtsvets respektive rörsvets och är på 1 400 gymnasiepoäng vardera. De är tillämpbara för utbildning som startar efter 30 oktober 2022.

Det nationella yrkespaketet för svetsning, 500 poäng i ITP (som påbyggnad till 700 poäng grund), som Skolverket tagit fram är endast att ses som en yrkesintroduktion och leder till den lägsta möjliga nivån för yrkesbenämningen svetsare, för en svetsmetod. Detta kan tillämpas som nationellt yrkespaket till och med 30 december 2023.

De ursprungliga yrkespaketen är skapade som kortare introduktion för personer som står långt från arbetsmarknaden. De leder inte till eftertraktad personal på arbetsmarknaden.

Angående validering

Validering av kompetens sker för personer som redan är yrkesverksamma eller personer med yrkesidentitet. Validering är inte detsamma som utbildning. Validering är en systematisk kontroll ("test") av kompetens (kunskaper, färdigheter, självständighet & ansvar) mot en förutbestämd kvalifikation. Kvalifikationen, liksom testet, är moduluppbyggd.

Om validanden:

 • klarar hela valideringen (alla moduler) utfärdas ett Kompetensbevis;
 • underkänns i vissa moduler utfärdas ett Valideringsintyg där det framgår vad validanden ska komplettera för att nå ett Kompetensbevis

För svetsare finns valideringsnivåerna Svets VIT, GRÖN, BLÅ och SVART.

Ställ krav på utbildare vid upphandling

Det är väsentligt för branschen, svensk industri och skattebetalarna att utbildnng av svetsare sker efter en effektiv och systematisk modell.

Mer om svetskompetens utöver yrkessvetsare

Utöver utbildning av yrkessvetsare innehåller branschens utbildningssystem även andra kompetenser, t.ex. svetsspecialister (IWS), svetstekniker (IWT), svetsingengör (IWE) och flera andra. Lär mer här.

Dessa utbildningar kan också upphandlas av godkända utbildare/skolor.

 

 

 

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter på de internationella utbildningarna eller upphandling av svetsutbildning? Kontakta ANB Sverige 

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se