Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Utbildningar enligt EWF

European Welding Federations arbete med utveckling och framtagning av utbildningsriktlinjer ligger till grund för hela systemet av internationella diplomutbildningar. Än finns vissa utbildningar enbart på europeisk nivå. Det gäller lasersvetsning, plastsvetsning, limning och utbildning till termisk sprutoperatör.

Diplomutbildningarna är för dig som vill ha ett internationellt gångbart bevis för dina kunskaper. De europeiska diplomutbildningarna håller hög kvalitet. De är kvalitetssäkrade och internationellt harmoniserade. Diplomet eller certifikatet du får efter utbildning och prov är ditt livslånga bevis på gedigen kompetens.

Vad är en diplomutbildning?

En diplomutbildning är en utbildning enligt en kursplan (utbildningsriktlinje) som är framtagen inom EWF och är lika och tillämpas lika i hela Europa. Riktlinjen innehåller detaljerade minimikrav på vad som ska läras ut och minimitid för varje avsnitt. Dessutom anger den inträdeskraven för kursen och hur examineringen ska ske.

Det finns utbildningsriktlinjer fastställda för utbildning inom plastsvetsning, lasersvetsning, limning och termisk sprutning. Dessutom har man utvecklat ett antal specialkurser där det inte finns absoluta krav på speciell grundutbildning och där kvalitetsstyrningen är något mindre omfattande.

Utbildningarna avslutas med examinering under Svetskommissionens ansvar. Efter godkänd examinering får man ett diplom som ser likadant ut över hela Europa och är gångbart i alla länder. För utbildningar som benämns specialkurser utfärdas i stället ett kursintyg.

Vill du bedriva en diplomutbildning?

Du kan ansöka till Svetskommissionen om att bli en av våra godkända utbildare. Att vara godkänd av Svetskommissionen ses som kvalitetsstämpel och är ett bevis på en utbildning som håller internationellt hög standard.

Kontakta oss och skicka in en ansökan tillsammans med aktuell dokumentation kring utbildningen. Efter godkänd granskning kan ni få starttillstånd. Efter att utbildningen startat kommer en representant från Svetskommissionen ut till er och gör en ingående kvalitetsrevision. När alla eventuella avvikelser är åtgärdade kan ni bli godkända utbildare.

Ansökan

Titta på hur ansökan ser ut genom länkarna nedan:

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Öhman

 


Authorised Nominated Body, ANB Sweden

 

Din framtid!

Undrar du om karriärvägar, arbetsmarknad eller behörighetskrav?

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se