Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Till er som utbildar

Stort tack till er som är med i arbetet att utbilda enligt internationellt framtagna utbildningsriktlinjer. Ni följer den globala branschens krav på bra utbildningar för de som ska arbeta inom industrin imorgon.

OBS! Om det sker en större förändring hos en IW-skola, t.ex. att man byter ansvarig lärare, ska detta, enligt utbildningsriktlinjen och skolans egen kvalitetshandbok, omgående meddelas till ANB.

Vill du bedriva en diplomutbildning?

Du kan ansöka till Svetskommissionens auktoriserade organ, ANB Sverige, om att bli en av våra godkända utbildare. Att vara godkänd av Svetskommissionen är en kvalitetsstämpel och ett bevis på att utbildningen håller hög standard och följer branschens krav.

Skicka in ansökan tillsammans med aktuell dokumentation kring utbildningen. Utbildning med tillhörande material ska vara färdig innan ansökan skickas in till ANB.

Efter godkänd dokumentationsgranskning kan ni få starttillstånd.

Efter att utbildningen startat kommer en representant från Svetskommissionen ut till er och gör en ingående kvalitetsrevision. När alla eventuella avvikelser är åtgärdade kan ni bli godkända utbildare.

Titta på hur ansökan ser ut genom länken nedan:

Ansökan om att bedriva IWE-, IWT-, IWS-, IWSD och IWI-utbildning Pdf, 129.7 kB.

Ansökan om att bedriva IW-utbildning Pdf, 132.2 kB.

Ansökan om att bedriva EWF-utbildning Pdf, 129.7 kB.

Avgifter/kostnader

Kostnader för utbildare berör ansökningsavgift, diplom, certifikat, examinering och revisioner. Svetskommissionen verksamhet för kvalitetsgranskning av utbildare samt ska vara självfinansierande och avgifterna som angivits ovan täcker faktiska kostnader. För aktiviteter som sker i samband med kvalitetsgranskaning och revision ligger avgifterna under självkostnadspris. Det betyder att Svetskommissionens medlemmar subventionerar kostnaderna.

Avgifterna beslutas av högsta ledningen för ANB-verksamheten och prislistan för utbildare hittas i kvalitetshandboken Kap 4, bil 3. Pdf, 378.3 kB. (speciellt lösenord för utbildare krävs för handboken).

Riktlinjer och regler för IIW/EWF-utbildningarna

Här laddar du ner gällande utbildningsriktlinjer för IIW- och EWFutbildningarna (Speciellt lösenord för utbildare krävs.)

IIW:s regeldokument

Här laddar du ner IIW:s regeldokument 001 (rev 5-14) som är det övergripande kvalitetsstyrande dokumentet för utbildningarna. Del tre och fyra styr utbildning och examinering. (Speciellt lösenord för utbildare krävs.)

Kvalitetshandbok IIW-/EWF-utbildningarna

Godkända utbildningsanordnare, examinatorer och övrig behörig personal inom IIW-/EWF-utbildningarna kan ladda ner Svetskommissionens kvalitetshandbok (Speciellt lösenord för utbildare krävs.)

Vi gör vårt bästa för att stödja er och har samlat viktig information på denna sida. Är det något du saknar eller har du andra synpunkter, hör av dig till någon av oss som har hand om de internationella svetsutbildningarna på Svetskommissionens kansli, ANB Sverige.

ANB Sverige är en oberoende kvalitetsgarant

ANB Sverige har en oberoende ställning inom Svetskommissionen och agerar opartiskt i förhållande till marknadens intressenter, utbildare och Svetskommissionens övriga verksamhet, avseende bedömning, godkännanden likabehandling, förebygga diskriminering och förebyggande av intressekonflikter.

Utbildare samt de personer som är engagerade inom utbildningssystemet är införstådda med Svetskommissionens idé om samsyn (läs mer) och agerar också i enlighet med de krav som ställs på utbildningssystemet (ANB Sverige) enligt ovan.

De riktlinjer och rutiner som gäller för verksamheten finns tillgängligt för utbildare och personer som verkar inom utbildningssystemet.

 

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Authorised Nominated Body, ANB Sweden

 

Mer information

Kontakta Elisabeth Öhman eller Åsa MadoniaANB Sverige, Svetskommissionen, för mer information.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se