Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Framtiden som svetsingenjör ser ljus ut - just nu är efterfrågan på svetsingenjörer mycket större än tillgången. IWE-utbildningen ger dig en bred och gedigen kunskap som väl förbereder dig för ett arbete som till exempel svetsansvarig i en produktion med de allra högsta produktkraven.

En svetsad kvalitetsprodukt med säkerhetskrav måste vara allt igenom rätt. Den ska vara rätt konstruerad, utförd i rätt material, svetsad på rätt sätt och rätt provad. De tre utbildningarna till svetsingenjör, IWE, svetstekniker, IWT, och svetsspecialist, IWS, ger kunskap om alla delarna i kvalitetskedjan. Alla tre utbildningar har samma bredd men skiljer sig åt i omfattning av de olika områdena. IWE-utbildningen har den högsta nivån på kunskaper av de tre utbildningarna.

Utbildningen är ett samarbete mellan Svetskommissionen, Swerim och KTH. Utbildningen finansieras till stor del via genom industribidrag och examinationsavgifter.

Tid och plats

Nästa kurs startar torsdag 18 januari 2024 hos KTH i Stockholm.

Kursanordnare

Utbildningen genomförs av Svetskommissionen, Swerim och KTH i samarbete. Utbildningen sker på KTH med Joakim Wahlsten som kursansvarig. Liksom tidigare år drivs undervisningen gemensamt för både KTH:s egna elever som läser till civilingenjör och för externa elever. För frågor om mer detaljer går det bra att kontakta Joakim Wahlsten, 076-1028409.

Examinationsavgift

2024 års avgift för externa elever (inklusive IWE-diplom) är 147 650 kr + moms. Av dessa faktureras 141 000 kr vid kursens start och 6 650 vid slutexaminering. Diplom ingår i avgiften för slutexaminering vid godkänt resultat. Kursen är studiemedelsberättigad.

Medlemmar i Svetskommissionen får en rabatt på examinationsavgiften på 5%. Om ditt företag sponsrar utbildningen får ni rabatt beroende på sponsornivå. Kontakta ANB för mer information.

Inträdeskrav

Svetsingenjör, IWE
Inträdeskravet är samma globalt som i Sverige. För att kunna examineras som IWE måste en utbildning till högskoleingenjör eller högre föregå utbildningen. Alltså måste en sökande ha som lägst Bachelor of Science, B.Sc.

Framtida jobb

Framtiden ser ljus ut - just nu är efterfrågan på svetsingenjörer större än tillgången. Som IWE kan du bland annat vara svetsansvarig i ett företag med den mest omfattande svetsproduktionen och höga säkerhetskrav. Du kan arbeta med allt från svetsprocedurkvalificeringar till kompletta svetstekniska lösningar.

Innehåll

Svetsteknologi allmän kurs, 6 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om vanliga
svetsmetoder, material och vad som händer när man svetsar i
materialen. Kursen innehåller grundläggande hållfasthetslära.

Svetsteknologi fortsättningskurs, 6 hp

Kursen ger ytterligare kunskaper om metoder, material och
defektuppkomst och olika sensibiliseringstyper. Kursen innehåller
grundläggande kunskap i brottmekanik.

OFP, oförstörande provning, 3 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om vanliga
metoder för oförstörande provning, deras funktion och applikationsområde.

Högre kurs, modul 1, 6 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper om svetsmetoder, processernas
funktion och prestanda.

Högre kurs, modul 2, 6 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper om konstruktionsmaterial.

Högre kurs, modul 3, 6 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur man ska dimensionera
svetsförband, lastpåverkan i konstruktioner och svetsbeteckningar.

Slutkurs mot IWE/IWT, 6 hp

Kursen ger kunskaper om kvalitetssäkring, viktiga standarder och goda exempel på hur man löst materialval och fogningsteknik i olika applikationer.

Utbildningslängd

Två terminer. Utbildningen sker delvis på distans. Kursen löper hela läsåret med undervisning på KTH i genomsnitt varannan vecka, torsdag-fredag.

Ansökningstid

Ansökan skickas till Svetskommissionen innan nästa kursstart. Intresseanmälan mottages löpande under året.

Praktisk info

Kurslitteratur köps till rabatterat pris via KTH. Examinering sker i form skriftliga och muntliga prov. För slutexamineringen svarar Svetskommissionen. När alla delkurser och slutprovet är avklarat med godkänt resultat utfärdar Svetskommissionen diplom.

Inför ansökan

Ansökningsblankett för IWE 2024 Pdf, 109.4 kB.

Översiktsschema IWE 2024 Pdf, 41.2 kB.

Seminarium - svetsingenjör (Youtube)

Tidigare EWE-diplom

Du som har ett EWE-diplom och vill ha ett IWE-diplom (“konvertera”) kan göra en beställning via www.svets.se/anb. Ange namn, födelsedatum och diplomnummer. Kostnaden är 1 600 kr. Motsvarande gäller även för EWS respektive EWT

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Öhman

 


 

Authorised Nominated Body, ANB Sweden

 

Mer information

För ytterligare information, kontakta Joakim Wahlsten hos Swerim eller ANB hos Svetskommissionen

Svetskommissionen genomför IWE-utbildningen i samarbete med ...

KTH Swerea Kimab

Tack till våra sponsorer som gör utbildningen möjlig!

Guldsponsorer:

Silversponsorer:

Bronssponsorer:

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se